lördag 4 maj 2019

Försöker få till ett möte med vår kulturminister


Skrev brev till Amanda Lind. Ska bli intressant att se om jag får nåt svar. Frågade om hur hon tänker kring att jag och Kurt anser att resandebarnen ska ha en ursäkt av staten.

Vi träffade Alice Bah Kuhnke juli 2017 och framförde vad vi ansåg. Hur blev det fru kulturminister?
Nu kommer vi ställa samma fråga till Amanda Lind.

Bakgrunden till att vi vill få till stånd detta mötet är att mellan åren 1920-95 placerades minst 250 000 barn i fosterhem och barnhem. En stor del av dessa barn tillhörde Resandefolket och blev i och med omhändertagandet skilda från sina familjer och sin kultur. De skulle omprogrammeras för att bli ”dugliga” medborgare.

Både ersättningsnämnden och Kommissionen mot antiziganism har avslutat sina arbeten. Ersättningsnämnden upphörde som myndighet den 30 juni 2016 och det går inte längre att kontakta myndigheten. Den 30 juni 2016 upphörde också möjligheten till stödsamtal genom S:t Lukasstiftelsen. Kommissionen mot antiziganism avslutade sitt arbete den 20 juni 2016, då kommissionen lämnade in sitt slutbetänkande till regeringen ”Kraftsamling mot antiziganism” SOU 2016:44.

Ingen av dessa instanser har överhuvudtaget engagerat sig i alla barn som blev omhändertagna på etniska grunder. Detta trots att det pågick en systematisk utrotning av Resandefolket. Staten omhändertog barnen och satte dem i ”särskola” så att staten kunde använda sig av steriliseringslagarna när de blev äldre. Att man genom sterilisering och lobotomering av vuxna och omhändertagande av barn försökte begå ett folkmord på Resandefolket är det ingen som tagit hänsyn till eller lagt fokus på.


Ska bli intressant att se hur vår nya kulturminister tänker i denna fråga.

Fortsättning följer
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar