måndag 13 maj 2013

Svaret på frågan som ställdes till Erik Ullenhag

Eller så klart är det inte han som svarar utan en "Brevsvarare till Integrationsministern", men ett snabbt svar blev det och det ska de ha kred för. Frågan som skickades till Erik Ullenhag skrev jag om i inlägget Erik Ullenhag en fråga till dig och frågan som ställdes i inlägget och sedan skickades till Erik Ullenhag var min gästbloggares (Mitt liv på barnhem) fundering; Varför blev så många resande så illa behandlade att konsekvenserna för dem blev att de gick ner sig och finns inte mer????? 

Svaret jag fick från "Brevsvarare till Integrationsministern" ser ut så här;


Hej Britt-Inger,

Tack för ditt brev till integrationsminister Erik Ullenhag om de resandes/romers situation.

Regeringen genomför en strategi som syftar till inkludering av romer. Den bygger på regeringens utredning ”Romers rätt - en strategi för romer i Sverige” som offentliggjordes 2010. Inkluderat i detta arbete är skrivelsen ”en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012-2032” som publicerades 2012.

Ett arbete har även påbörjats inom Regeringskansliet för att utarbeta en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. Att regeringen på så sätt uppmärksammar och tar avstånd från de historiska övergreppen beskrivs av flera av dem som varit utsatta som ett viktigt erkännande.

Jag bifogar länkarna till ovannämnda underlag här:
http://www.regeringen.se/sb/d/14202/a/160048

När min gästbloggare läste igenom svaret jag fick på frågan sa han;

Ja det var ju inget svar på din fråga, de svarar ju bara svävande på vad de gör med romer och så den jäkla vitboken där staten utreder sig själv. När jag sände min historias till någon som hade hand om vitboken, minns inte vad hon hette hon fick sluta sen, då skulle de intervjua mig och allt var så hemskt jag har inte hört ett smack i från dem.

Och det har han ju sant i, något direkt svar på frågan var det ju inte, utan mer en politisk undanglidning. Frågan som skickades var; Varför så många resande blev illa behandlade att konsekvenserna blev att de gick ner sig och finns inte mer..... En fråga som säkert många som blev vanvårdade skulle vilja få ett svar på, hur såg direktiven ut i den politiska sfären? Direktiv som påverkade barnen och deras familjer i verkligheten, men det kanske är hemligstämplat, vad vet jag... och min gästbloggare vet då absolut inte det.

Lev och må
Britt-Inger1 kommentar:

  1. http://minoritet.prod3.imcms.net/2611

    Deltagare till romsk referensgrupp sökes
    Regeringskansliets samråd med romer ska bidra till att romer får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i arbetet med politiken för nationella minoriteter. Detta i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att ta tillvara romers kunskap, kompetens och erfarenheter är också viktigt för att nå framgång i arbetet med att förverkliga minoritetspolitiken.

    SvaraRadera