lördag 14 november 2015

Låt inte våra sinnen grumlas av Paris#ParisAttack, Paris, Paris jag förfäras över det hemska som har hänt. Människor urskiljningslöst slaktade under en konsert. När fick hatet en så stark grogrund i vårt samhälle, när tog egoismen över och närde hatet så till den milda grad. Nu gäller det att tänka efter och inte låta inte hatet få frodas även i våra egna huvuden. ISIS och Islam är inte samma sak!

Vi måste skilja på ISIS och Islam det är två olika saker, det ena är en ideologi, precis som Hitlers politiska budskap var odlat i hat, och det andra är en religion. Denna religion utövas av om många, många tusen personer som inte delar ISIS värderingar alls. Låt inte ert sunda förnuft förmörkas av det som hänt i Paris, ISIS och Islam är inte samma sak!

Vi måste se Islam för vad det är, en religion, en gren från det religiösa träd som vår egen kristendom kommer från. Jag är inte kristen på något sätt men jag ser skillnad på ISIS och människor som har en religion. 

För människorna är de som är de viktiga, vare sig de är troende eller de är på flykt undan fattigdom eller från krig. Vi kan inte hata människorna eller särskilja dem på grund av religion, fattigdom eller krig. Vi kan däremot motarbeta ideologier och extremism genom att hjälpa människorna.

Hat och särskiljning skapar bara mer hat och hatet göder extremismen. Därför är det viktigt att hjälpa alla människor, vi måste nu visa solidaritet med Paris och fördöma den extremism som skapade dådet.  
I Sverige måste vi också se människorna och hjälpa de som behöver hjälp. Inte särskilja tiggare och flyktingar till exempel. Ge din gåva till de som har ett behov inte utifrån deras upplevelse. Den ena flyr från fattigdom och den andre från krig. Vad är skillnaden? De flyr båda från något som är skadligt. Den ena gruppen har pengar att ta sig hit och den andre tigger för sin överlevnad. Vem är du att särskilja människorna, vem är du att värdera upplevelsen?

Idag samlas det in kläder och mat till flyktingarna, vilket är mycket bra, men när tiggarna kommer motas de bort ibland. Varför? De svenska hemlösa och de utsatta EU-migranterna får inte ens ta del av överflödet. Mat slängs, kläder läggs på hög för att givarna har bestämt att endast flyktingarna ska få ta del av gåvorna. Hur kan man ens tänka så?

För att förändra i det stora måste vi kanske börja förändra i det lilla. Hjälp människorna, kanske kan vi genom att se människan förändra världen till sist. Kanske kan vårt handlande i det lilla vara droppen som urholkar stenen. Kanske kan vi slippa fler Paris genom att se människan.
Den här gången drabbades Paris så som Irak, Kurdistan och Syrien varit drabbade i flera år. Hoppas vi drar slutsatserna, hjälp människor på flykt oavsett vad de flyr från och Dik Manusch - Se Människan