Det går att spotta på människor på olika sätt

Feministiskt
Perspektiv 
Britt-Inger Lundqvist pekar på likheter mellan Thomas Bodströms förslag och den särlagstiftning hans parti införde för svenska romer på 30- och 40-talen.

”Det går att spotta på människor på olika sätt”

2015-08-23 | Britt-Inger Lundqvist 
OPINION

Thomas Bodström, före detta socialdemokratisk justitieminister, har gått ut med ett förslag om att länsstyrelsen ska registrera tiggare och förse dem med tillstånd att tigga. Förslaget får Britt-Inger Lundqvist att tänka på de lagar som tidigare särskiljde svenska romer från ”vanligt folk”. Är det dit vi är på väg igen? undrar hon.

Thomas Bodström (S) vill införa tiggarlegitimationer och registrera tiggarna hos länsstyrelsen. Det får mig att funderar på, vad står socialdemokratin egentligen för. Stefan Löfven säger i sitt sommartal ”Denna regering vägrar acceptera tiggeriet och utsattheten. Vi riktar inte vreden mot tiggarna, utan den nöd som skapar tiggeriet. Socialdemokratin har alltid stått upp för att allmosor aldrig är vägen ur armod. Så var det förr. Så ska det vara framöver.” Är det inte det Thomas Bodströms förslag gör, accepterar allmosor som en väg ur armod?

När vi gick med i EU skrev vi under på den fria rörligheten, utan reservationer. Nu däremot görs den fria rörligheten till en klassfråga. ”Om du vill tigga får du gå till länsstyrelsen, skicka in ett papper som säger ’jag vill tigga’. Det kommer finns vissa gator och vissa tider som man får ansöka om”, säger Thomas Bodström. Har du pengar eller fin titel får dina barn gå i skolan men inte om du är tiggare.

Att göra ett register på ”tiggarna” hos länsstyrelsen är inte det att göra nåt som är förbjudet i Sverige? Jag hade för mig att det inte var okej att registrera etnicitet i vårt land. Många av de tiggare vi ser är romer, de romer som är ättlingar till de sista slavarna vi hade i Europa. Ett bortglömt folk som inte släpptes ur sin fångenskap förrän två år efter det att slavarna befriades i USA.

Ska vi inrätta nya register à la Skåneregistren eller kanske kommer de vara mer i klass med ”tattarinventeringarna”. Är det någon skillnad på registren? Oavsett handlar det om att registrera utifrån etnicitet, fast Thomas Bodström paketerar in det i en snyggare förpackning.

Thomas Bodström föreslår en tillståndsbaserad verksamhet som ska ha länsstyrelsen som övervakare. Tiggarna kommer bli hänvisade till särskilda platser och tider för att utöva sin verksamhet. Förslaget får mig att tänka på de lagar som svenska romer fick lyda under när de inte fick stanna mer än tre veckor på samma plats. De lagar som särskiljde romer från ”vanligt folk”, är det dit vi är på väg igen?

Thomas Bodström tillhör samma parti som med hjälp av andra partier införde, registreringar av ”tattare” och ”zigenare” på 30-40 talet i vårt land. Registreringar som var till för att sterilisera, omhänderta barnen och förberedde för vidare transport till koncentrationsläger på grund av etnicitet. Vad kommer de nya registreringarna användas och leda till?
Är tanken att ”tiggarna” ska momsregistreras? Dags för en f-skattsedel? Ska vi sedan ta in tiggeriet som en del i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Kanske något att skriva in i ett cv, tiggare sedan 3 år tillbaka med tillstånd på xxx-gatan. Facket får gå in och förhandla, ja just det vilket fack ska de ingå i? Nytt fack för ”tiggare”: Gatans lakejer förhandlar med LO om tiggarnas villkor.

Jag läser vidare att ”Det växande antalet tiggare i Sverige har lett till en debatt om huruvida lagarna som berör tiggeri kan behöva omvärderas.” Vart tar människan vägen, vi kan inte lagstifta bort fattigdomen, vi kan däremot hjälpa människor.

Om du vill tigga ska du skicka in papper till länsstyrelsen som säger att du ”vill tigga” och sen kommer du bli hänvisad. Tanken med att tillstånden ska utlokaliseras till länsstyrelsen är att där finns redan handläggare som kan språk vilket skulle under lätta hanteringen av människorna och tillstånden.

”Om man har en restaurang måste man ha tillstånd, både för dans och alkoholutskänkning. Då får man kontroll på det”, säger Thomas Bodström.

Hur kan man jämföra alkoholtillstånd och dans med tiggeri. Det ena tillståndet är något som ska ges ut för att dölja fattigdomen och de andra är till för att folk med pengar ska kunna roa sig. Det går att spotta på människor på olika sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar