onsdag 19 oktober 2011

Etnologi

Tur att jag är ledig denna veckan så jag kan plugga ikapp och förhoppningsvis lite i förväg också. Det märks att nivån på kursen är högre nu. Men nu är det sista delmomentet innan vi ska börja med C uppsatsen. Ock vilket moment sen då. Vi går igenom teorier och ska lämna in ett arbete i veckan runt dem och dessutom så ska vi resencera 10, tio artiklar, phu. Tur att jag har mina hundar så jag måste lyfta arselet från stolen och röra på mig lite.

Men det är bara att bita i det sura äpplet och disciplinera sig så går det nog. Det ska bli skönt när det här momentet är klart så jag kan börja med det jag ser fram emot att göra. Jag hoppas bara tiden räcker till så jag kan lämna ifrån mig ett bra arbete. Jag har inga problem med att skriva uppsatsen, men gramtiken och meningsbyggnad är jag ingen mästare på. Jag måste försöka hitta någon som kan korrekturläsa min uppsats. Det tar för mycket tid från själva uppsatsen om jag ska göra det själv och sen blir det i alla fall inte rätt.


Etnologi är enligt wikipedia studiet av människan som kulturvarelse. Etnologer utgår från ett inifrånperspektiv och försöker förklara och förstå människors handlingar och tankesätt, bland annat genom att titta på uppväxtmiljö, klassbakgrund och kön. Saker som är kulturellt betingat kan exempelvis vara hur högt man skrattar, hur vilt eller stillsamt man gestikulerar och på vilket sätt ens minspel skiftar och tar form. Det tas också hänsyn till yttre faktorer som till exempel politiska och ideologiska förhållanden. Etnologens verktyg för att bedriva forskning är många. Det kan handla om observationer i levande miljöer, fältstudier och intervjuer. Massmedier och samhällets uttryck utgör även de underlag för arbetet. Och jag ska skriva om resande i min C uppsats förmodligen med inriktning på kvinnorna inom resandekulturen.

Lev och må

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar