måndag 17 oktober 2011

Rökförbud?! Inte det, inte

För ett tag framfördes det att det skulle vara rökförbud, jaha, då införde vi rökförbud. Vilket i sig är ett bök att införa och upprätthålla. Så läste Jonas i en tidning på nätet att nu var rökförbudet upphävt Socialstyrelsen. VA???????? Kan detta vara möjligt, gäller det oss också eller bara SIS hem? Så börjar vi diskutera och kolla upp saken och jo då, så är det.

Vi har en tobakslag som säger att det är förbjudet att köpa tobak innan man fyllt 18, men nu ska det var ok att röka på ungdomshem. Jag trodde inte det var sant tills jag läste Tobaksfakta där det står svart på vitt att nu är det fritt fram om än på anvisad plats, tills nästa gång det ska ändras i systemet. Jag bara undrar varför har vi denna tandlösa tobakslag om vi ändå ska tillåta ungdomarna att röka/snusa? Jag hatar verkligen alla dessa lagar som finns bara för att finnas, inte för att följas.

Lev och må

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar