fredag 8 mars 2013

Vetenskapsfestivalen


Så var det klart programmet till Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen i Göteborg 24-28 april 2013

Kulturgruppens program är samlat till lördagen den 27 april mellan kl 13.00 och 17.00. Det genomförs i "Pedagogen", dvs lärarutbildningens lokaler vid Göteborgs universitet. "Pedagogen" är belägen vid Grönsakstorget i Göteborgs centrum. Spårvagnshållplats Grönsakstorget.

Nya perspektiv på resandefolket
ETT FOLK UNDER KONTROLL: ELLER HELT UTOM KONTROLL


KULTURGRUPPEN FÖR RESANDEFOLKET
Programpunkter:
7 föreläsningar, 1 teaterföreställning


Korta ingresser till varje programpunkt

Niklas Westin, pol.mag. statsvetenskap
Om de resande ur ett statsvetenskapligt makroperspektiv

Statsvetenskapen handlar om maktfrågor i samhället, och om hur inflytande och kontroll fungerar mellan institutioner och olika samhällsgrupper. Resandefolkets ställning som minoritet i ett majoritetssamhälle kan belysas av statsvetenskapen.

Richard Magito Brun, fil.lic. konstvetenskap
Resandefolket och bildkonsten

I konsthistorien är finns många avtryck av resandefolket, både som motiv i målningar och grafiska tryck, och genom de bilder som resande själva producerat eller beställt i samband med sina offentliga artistuppträdanden. Många museer, bibliotek och arkiv har sådana konstverk och bilder i sina samlingar.

Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, fil.kand. psykologi
Exempel på hur pressmaterial kan bidra till en ny cirkushistoria

Den svenska cirkuskonstens historia behöver skrivas om. Den avgörande roll som resandefamiljerna spelat för denna konstart har nästan inte alls uppmärksammats. Genom ett ingående studium av annonser i dagspressen under 200 år tonar en ny bild av de mindre artistsällskapens roll fram.

Britt-Inger Lundqvist, fil.mag. etnologi
Resandefolkets kvinnor - stolta och starka

Genusforskningen och etnologin slår hål på många myter om kvinnans ställning hos resandefolket. Genom intervjuer med resandekvinnor framträder den starka kvinnan i familjeliv och arbete.

Kristina Lindholm, fil.kand. arkeologi, antikvarie Bohusläns museum
Resandebyn Snarsmon och de resandes kulturarv

Genom de arkeologiska utgrävningarna av husen i resandebyn Snarsmon i Bohuslän kommer vi vardagslivet väldigt nära så som det levdes för drygt hundra år sedan. I Bohusläns museums nya basutställning “Möt Resandefolket!” förenas kunskaper från arkeologi och etnologi med de resandes egna föremål och berättelser till en bred presentation av resandefolkets kultur.

Simon Wallengren, utredare Socialstyrelsen, kriminolog
Resandefolket ur ett modernt kriminologiskt perspektiv

Den gamla uppfattningen om de resande som en kriminell befolkningsgrupp undersöks nu utifrån ett nytt perspektiv där normsystemen i olika perioders forskning och kriminalpolitik ställs i fokus.

Ann Lindholm, fil.dr. etnologi, folkloristiker
De resandes litterära kulturarv – berättelserna

Med utgångspunkt från de djupintervjuer som ligger till grund för Ann Lindholms avhandling “Vägarnas folk - de resande och deras livsvärld” belyses de berättelser som utgör de resandes litterära kulturarv.

Bennie Åkerfeldt, dramatiker och författare & Pelle Jageby, musiker
Teaterföreställningen "Resandeblod"

I denna uppmärksammade föreställning om resandefolket förs vi med på en resa till författarens egna rötter. Det är en gripande och episk framställning av ett Sverige som de flesta inte alls känner till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar