tisdag 3 september 2013

Aktuellt från Ersättningsnämnden

2013-08-19

474 beslut har hittills fattats i år

Ersättningsnämnden är nu igång igen med verksamheten
efter det tre veckor långa sommaruppehållet.
Totalt har nu 474 beslut fattats. I 309 fall har de sökande
beviljats ersättning på 250 000 kronor.
165 sökande har fått avslag på sina ansökningar. http://www.ersattningsnamnden.se/aktuellt

Det är fortsatt en stor andel av de vanvårdade barnen
som får avslag. Man kan verkligen funderar kring detta
att vanvården ska vara av allvarlig art. Det måste vara
en teknisk omöjlighet att kunna avgöra vad som är allvarlig
art för den ena och inte för den andre och tvärt om.
Det som kan vara en katastrof för mig kan en annan tycka
inte är så märkvärdigt. Vi är alla olika som personer och tar
åt oss på olika sätt. Där den ena är stark kan den andre vara
svag och vem ska avgöra vad som har farit illa av allvarlig art
medans den andre inte har gjort det.

Bättre fria än fälla är en bra devis, tycker jag
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar