söndag 21 februari 2016

Min ledare i Oberoende #InteErKvinna

Min senaste ledare i Oberoende heter "Lika inför lagen" 


Att kvinnor utsätts för övergrepp i Stockholm och Köln är fruktansvärt, men det är tyvärr inget nytt.

Att polisen i Sverige skapar ett register över misshandlade kvinnor men ignorerar männen som ofredar dem är däremot både uppseendeväckande och märkligt.
Det som hände i Stockholm, Kungsträdgården, under festivalen, har inte rapporterats i media eller föranlett några större åthävor från polisens håll. Man skulle kunna se det som ett sätt för PK-samhället att mörklägga brott som begås av unga män med utländsk bakgrund, en analys som delas av delar av poliskåren och polischefen Peter Ågren säger att ”vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna”. Men det som hände i Kungsträdgården har varken med alla unga män att göra eller med den svenska migrationsdebatten. Det handlar om en speciell kategori män, oavsett etnicitet, som kommer undan utan repressalier och kan upprepa samma mönster gång efter annan för att brott mot kvinnor är lågprioriterade.

Dessutom så legaliseras mäns beteende av polisens uttalande.

Ett exempel på det är att personer med utländsk bakgrund attackeras av maskerade män med förklaringen att de skulle ”skydda vita kvinnor”. Vilket är ett övergrepp som väcker starka känslor och reaktioner hos många kvinnor och hashtaggen #inteerkvinna är en motreaktion där kvinnor vill tala om att: använd inte oss kvinnor som täckmantel för rasism.
Kvinnor har per definition utsatts för övergrepp i Köln, Stockholm, Skellefteå, Umeå, Göteborg och alla andra städer så länge som det har bott människor på dessa orter. Alltså långt innan de unga männen med utländsk bakgrund befann sig i vårt land. De flesta kvinnor kan vittna om de har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det har däremot inte ansetts ha något större nyhetsvärde förrän nu när rasismen kan maskeras i omtanken om kvinnor. Är det då okej att män med samma ursprung tafsar och hotar eller varför har ingen reagerat tidigare?.......................

Läsa hela artikeln här

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar