lördag 6 maj 2017

Lite smått och gott i mitt liv just nu

Uppdaterar bloggen och lägger in några av de texter jag producerat. Ska leta igen mina uppsatser och lägga in dem i sin helhet också, bägge uppsatserna handlar om Resandefolket.

I övrigt försöker jag organisera upp mitt liv inför sommaren och har beställt ett växthus som jag ser fram emot att få engagera mig i.

Lägenheten på tredje våningen är nu inne på sin fjärde vecka av renovering och blir den inte snart klart kommer jag få spader. Inte helt enkelt att leva och bo när det renoveras. Ytterligare en sak att få avslutad snart. 

Är nu även klar med mitt engagemang i översynen av minoritetslagstiftningen. Jag har funnits med som en liten spelbricka tillsammans med alla andra för att uppdatera minoritetspolitiken. Vi får se vad resultatet blir i slutändan.

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommittédirektiv 2016:73 


Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016


En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.
Utredaren ska bl.a.
. genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,
. analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,
. föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,
. utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och
. se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.
Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Det finns så mycket roligt att göra och det är inte helt lätt att prioritera ibland. Men det gäller att avsluta det som går och behålla det som är roligt.

Jag trivs med mitt jobb så det kommer jag fortsätta att prioritera. Just nu har jag några tjejer som håller på med ett examensarbete som innefattar ensamkommande, brännboll och brännbollsyran. Skitkul.

Lev och må
Britt-Inger
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar