tisdag 6 juni 2017

Äras den som äras bör Dinglarens väg - Vorsnos drom

Jag läste på Frantzwagner Sällskapets fb- sida att Jon Pettersson besökt årets språkvårdsseminarium i romska (romani). Seminariet anordnas i samarbete mellan Språkrådet och Skolverket varje år och årets seminarium var det 10:e sedan starten.En bit in i texten står det att läsa att:

"Senare under den första dagen talade olika myndigheter om sina respektive uppdrag och sitt arbete som berör minoriteten romer och romani. Det var tjänstemän från Språkrådet, Skolverket och Myndigheten för tillgängliga medier som deltog. Besynnerligt nog framhöll Språkrådets chef att boken "Dinglarens väg - Vorsnos drom", är en ISOF-produktion - trots att den är skapad ideella krafter med anknytning till föreningen RUNG. ISOF's roll var som redaktör och den som skapade förutsättningar för utgivning, vilket är en oerhörd skillnad."

Av denna anledning kommer här ett klargörande:

"Dinglarens väg - Vorsnos drom", är skapad av ideella krafter där en del har anknytning till föreningen RUNG. Institutet Språk Och Folkminnes roll var att de gav ut ska boken och skapade förutsättningar för utgivning, mot att de fick lägga in berättelserna i sina arkiv. Dinglarens väg - Vorsnos drom är en bok gjord av Britt-Inger Hedström Lundqvist och Ann Hellman under det år de tillsammans med alla medskapare skrev boken. Den gjordes som ett demokratiskt projekt där de som finns med i boken tog många beslut tillsammans. Initiativet till boken var Britt-Inger Hedström Lundqvist och Ann Hellman, det var också de som samlade in allt material tillsammans med Linda Lundqvist. Alla inblandade är tacksamma för att ISOF gav ut boken och stod för de kostnaderna men produktionen tillhör de som skrev i den och ingen annan.


Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar