torsdag 22 juni 2017

Dik Manusch lägger ner

Dik Manusch skapades i slutet av 2014 av mig och Helen Hugosson Strandemo efter det att vi sett ett behov. Tidningen skapades för att tiggande EU- medborgare skulle få tillbaka lite värdighet och stå upp för att sälja sin tidning.

Efter ett upprop på fb fick vi material till tidningen och tidningen var ett faktum januari 2015. Den uppmärksammades i de etablerade medierna. Flera kända personer har skrivit i tidningen. Dik Manusch har kommit ut fyra gånger per år och hela tiden varit beroende av att människor har kickat in sina bidrag så att vi har kunnat göra och publicera en tidning. 

Jag har under de här åren varit chefredaktör och tagit hand om allt material som kommit in. Jag har letat bilder och raggat artiklar i en pågående kamp för att få ut tidningen. Det har varit roligt och mycket givande att sitta med allt material för att göra underlaget som layoutaren, Renate, sen ska omvandla till ett underlag för tryckeriet. 

Linda Lundqvist har varit ledarskribent i alla nummer utom ett då jag fick hoppa in som stand in. Hon har gjort ett fantastiskt jobb med sina underfundiga ledare.

Men säg den glädje som varar för evigt. 

Under 2015 och 2016 etablerades Dik Manusch och blev en naturlig del av arbetet med EU-migranterna. Den var något som många räknade med och var beroende av. Men under slutet av 2016 hände något, kanske var tidningen nu så etablerad att människor tog den för givet eller så hade den kanske spelat ut sin roll.

Redaktionen jobbade hårt för att få in artiklar och skapa fler tidningar slutet av 2016. I början av 2017 kunde redaktionen konstatera att de inte fått ihop tillräckligt många artiklar för att få ihop till en tidning.

På föreningens årsmöte 2017-06-02 beslutades att förberedelser för att lägga ner föreningen Dik Manusch Vänner och därmed tidningen Dik Manusch.

Vi vill tacka alla som bidragit till tidningen med artiklar, dikter, bilder, pengar mm. Ni har gjort stor skillnad för många.

Det är med sorg i hjärtat vi kan konstatera att tidningen inte har någon framtid längre. Men än är inte arbetet över utan nu får vi hitta andra vägar att hjälpa till.

Livet går vidare och glöm inte hjälpa de behövande i vårt samhälle
Se Människan - Dik Manusch
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar