lördag 18 augusti 2018

Hur svenska är våra svenska traditioner?

Jag ser ibland att folk skriver om våra svenska traditioner, men hur svenska är de egentligen?

 

Lucia
Själva luciafirandet har utvecklats över tid och luciafirandet i Sverige har rötter i medeltiden.
Lucia är en historisk person. Hennes berättelse handlar om en ung kvinna som levde i staden Syracusa på Sicilien. Hennes familj var förmögen och redan som barn blev hon mycket påverkad av kristendomen. Eftersom Lucia föddes på 280-talet var det inte enkelt att vara kristen och det var dessutom straffbart. Hon bestämde sig tidigt för att aldrig gifta sig och att ge bort allt hon ägde till de fattiga. Hon ville gå i kloster. Problemet var att hon var bortlovad till en man som inte var kristen. När hon gav bort sin stora hemgift angav han henne varefter hon blev avrättad med svärd, förmodligen år 304. En sorglig berättelse om en olycklig kvinna.
Lucia är bland annat skyddshelgon för blinda och synskadade.
Så vår svenska tradition att fira Lucia kommer från Sicilien. 

Jul
Olika sorters julfirande förekommer i flera delar av världen. Vårt sätt att fira julen är en härlig blandning av traditioner och vanor. Från allra första början handlade det om att hålla en fest när året är som allra mörkast. Sedan har detta blandats upp med kristendomens traditioner och med nationalromantiken under 1800-talet. För att inte tala om vår egen tid. Hur mycket har inte Walt Disney betytt för svenskt julfirande de senaste 40 åren?
Vi vet att det kristna julfirandet i Sverige började på 1100-talet, men det var inte förrän på 1700-talet och framförallt på 1800-talet som julfirandet tog riktig fart. Adel och borgare tog efter traditionerna i Europa, medan bönder och enklare folk blandade gamla seder med nya och lade grunden till det firande vi har idag - en blandning av gammalt och nytt.
Vår svenska jul är med andra ord ganska mångkulturell med inspiration från många länder.

Midsommar
Midsommarfirandet har gamla influenser som sträcker sig tillbaka till de isländska ättesagorna och enligt och självaste midsommarstången kom troligtvis till Sverige från Tyskland. Midsommarnatten har länge ansetts full av magiska krafter och övernaturliga väsen. Midsommar är alltså en gammal hednisk tradition där folk söp, slogs och dansade runt en fallos. Jag har tidigare skrivit om midsommar "Visste du det här om midsommar"
Svensk midsommar är alltså i grunden Isländsk och midsommarstången är Tysk.

Alla helgons dag
Alla helgons dag har rötter i 700-talet men fick ökad betydelse i Sverige under 1900-talet. I modern form har den inspirerats av katolsk tradition. Liksom så många andra högtider finns katolska drag i alla helgons dag. Allhelgonadagen (1 november) har katolska kyrkan sedan tidig medeltid firat helgon som saknat egna dagar i almanackan. Dagen efter, 2 november, firade man alla själars dag för döda familjemedlemmar, och kvällen före, 31 oktober, var allhelgonaafton, kallad All Hallows' Eve. Av detta namn har sedan bildats ordet Halloween. Alla helgons dag har på många håll i västvärlden behållit sin betydelse.
Vår svenska Alla helgons afton där vi pryder våra gravar är alltså katolsk.

Valborg
Högtiden kom till Sverige någon gång under medeltiden. Valborg är alltså en mycket gammal högtid, som kom från Tyskland någon gång under medeltiden. Eldarna var tidigt ett inslag i denna skyddande fest, liksom ungdomstemat. Dess ursprung är katolskt, och firas till minne av det tyska helgonet Walpurgis.
Till sist så är valborg katolsk och Tysk.

Våra högtider är precis som vårt land multikulturella. Delar av informationen är hämtad från www.so-rummet.se


Lev och må 
Britt-Inger