fredag 6 december 2019

Jag ska vara med på MR-konferens på temat vardagsrasism i Umeå

På måndag ska jag inledningstala på MR - konferensen med temat vardagsrasism. Jag har blivit tillfrågad som pristagare av Katarina Taikon- priset. 

Motiveringen till Katarina Taikon- priset löd:

Årets Katarina Taikon pris: Britt-Inger Hedström Lundqvist, Skellefteå. ”Kämpar för att romer ska få makt över sin egna historia. En förebild som länge jobbat ideellt och varit med i statens referensgrupper. Föreläser om romsk historia och varför det är viktigt att romer enas som grupp. Har skrivit böcker, startat nättidningar och kämpar för att romer ska få ta tillbaka sitt språk och kultur.

Sen kommer jag sitta med i paneldebatten som konferensen avslutas med. 

Tid och plats:
9 december kl. 0930–1500
P5-Konferens, Storgatan 45 A, 903 26 Umeå
(Entré Väven Norra, våning 5)MR-konferens på temat vardagsrasism
Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en konferens på temat vardagsrasism inom ramen för uppdragen om mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter och utsatta EU/EES-medborgare. Syftet med dagen är att lyfta olika perspektiv, samtala och samverka kring hur vi kan förebygga och motverka vardagsrasism. Konferensen vänder sig till organisationer, föreningar, myndigheter, kommuner och regionen.

Program

09,30–09.50 Fika

09.50–10.05 Länsstyrelsens uppdrag

10-05–10.15 Välkomsttal
Britt-Inger Hedström Lundqvist, eldsjäl och vinnare av 2019 års
Katarina Taikon-pris på den första romska prisgalan ”Himlen, jorden, hjulet”

10.15–11.00 Främlingsfientlighet – en forskningsöversikt
Mikael Hjerm, professor och stf. prefekt vid Sociologiska
institutionen, Umeå Universitet

11.00–11.45 #Vardagsrasismmotmigsomsame
Katarina Hällgren, författare och journalist

11.45–12.30 LUNCH

12.30–13.15 Vardagsrasism i skolan – Vad spelar etnicitet, trosuppfattning och kön för roll?
Patrick Konde, sakkunnig i rasism, Friends

13.15–14.00 "Det känns fel": Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare?
Erik Hansson, Fil.dr Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

14.00–14.15 Fika

14.15–14.45 Paneldebatt om kopplingen mellan teori och verklighet: hur
hänger det ihop? Hur kan vi förebygga och motverka vardagsrasism?

14.45–15.00 Avslutning och utvärdering

Hoppas vi ses
Britt-Inger