måndag 20 april 2020

En bok väl värd att läsa. FRIGÖRELSEN

Jag har nu läst stora delar av boken Frigörelsen. Romers och Resandes emancipation i Sverige och andra länder av Jan Selling.
När jag läste boken skrev jag om den i DIKKO. Ny bok om resande/romers historia och nutid av Jan Selling.


Det är en bra bok om resande/romers historia och nutid. En bok som framförallt, använd rätt, kan minska den stora okunskap som finns om minoriteten romer.

Det som gör att jag skriver om boken här bloggen är att jag började med att läsa i förordet och tappade hakan över det jag läste. Jag blev otroligt stolt och glad för där stod mitt namn med ett tack från Jan Sellings till sina nordiska rådgivare. Visst har vi pratat av och till, men jag visste inte att jag skulle bli omnämnd i boken. Att jag dessutom blir citerad inne i boken gjorde inte euforin mindre.


"Detta är en bok om romer skriven av mig som gadjo (romanes för icke-rom, pluralformen lyder gadje). [ ] För mig har det därför varit väsentligt att i stor utsträckning använda romska källor och bedriva forskning i dialog med de romer jag kommit i kontakt med genom mitt arbete som lärare, forskare och akademisk aktivist inom romska studier sedan 2010. Samtidigt är det en bok med bäring utöver det romska, eftersom den behandlar mänskliga problem som frigörelse och social rättvisa i den emancipatoriska forskningens anda." skriver Jan Selling själv på bokens baksida. 

Emancipation är en frigörelse från ett tillstånd av omyndighet, underordnande eller rättslöshet och erhållande av fri självbestämningsrätt och jämlikhet med andra. 

En bok väl värd att läsa.
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar