söndag 5 maj 2013

De som fick det bra

I går åkte jag till akuten med min förkylning, phu, fick andas ventolin och ett recept på hostmedicin. Jag kan inte prata för jag har nästan tappat rösten. Vilket öde för en som aldrig kan vara tyst. Jag kan inte heller vara för aktiv för då stiger febern skyhögt, jesses amalia, så jag har suttit mycket framför datorn och hittat en massa jätteintressant på nätet, bland annat denna......


Vår svenska historia är ett sorgligt kapitel i vissa avseenden. "I utredningens delbetänkande Steriliseringsfrågan i Sverige1935-1975 Ekonomisk ersättning (SOU 1999:2) redovisades förslagen om ekonomisk ersättning. De förslagen överlämnade utredningen till regeringen i januari 1999 och resulterade i en proposition från regeringen (prop. 1998/99:71) vilken antogs av riksdagen den 19 maj 1999 (skr 1998/99:208, bet. 1998/99SoU13). Genom riksdagsbeslutet stiftades en särskild lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall som började gälla från den 1 juli 1999. I lagen anges ersättningsbeloppet 175.000 kr och regleras de närmare förutsättningarna för ersättning till dem som steriliserats mot sin vilja. Bland annat har en särskild nämnd, Steriliseringsersättningsnämnden, upprättats med uppdrag att pröva ansökningar och besluta om ersättning i det enskilda fallet. Nämnden har till utgången av februari 2000 tagit emot cirka 1.700 ansökningar och fattat beslut i 662 fall, varav 584 fått ersättning".  http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf 

När jag läser det här tänker jag, hur svårt kan de va, antingen så är man steriliserad eller så är man det inte och ändå så finns det de som fått avslag? Lagen var ju fel, ska inte då alla få rätt till ersättning? Men jag vet ju inte motiveringarna till varför avslagen förkom så jag ska kanske inte ha en åsikt i ärendet, men fundera kan man alltid. När jag var på Vetenskapsfestivalen ställdes frågan om hur många av de resande som var där som hade släktingar som blivit steriliserade, ALLA räckte upp en hand. Om man ställer motsvarande fråga till lika många ur majoritetssamhället så blir det nog bara ett fåtal som räcker upp handen. Många reflekterar nog inte ens över att det har funnits steriliseringar i Sverige eftersom det berör inte dem. 

Det samma gäller nog i viss mån de vanvårdade barnen. Jag lade ut om gruppen Upprättelse för fosterbarn efter 1980 och fick kommentaren "Det fanns även de som fick det bra....dem hör man inget om fast de var många fler" och nä, det ju det som är poängen i det hela de fick det bra....... de behöver inte få hjälpen idag, de behöver inte upprättelsen för de fick det bra. Men alla de som inte fick det bra ska ju inte behöva komma i skymundan för att många fick det bra. De som fick det bra finns det ju inget behov att uppmärksammas just på grund av att de faktiskt fick det bra. 

Fundera på det ni
Britt-Inger 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar