fredag 12 juli 2013

När ska offren bli trodda?

Bevisbördan läggs helt på de som blivit vanvårdade vilket är något jag har funderat på och ifrågasatt hela tiden. Jag har själv varit inblandad i att ta fram papper till tre olika personer och vet att det har försvunnit papper under vägens gång. Jag menar inte att någon har försnillat dem utan att de har försvunnit när arkiven har flyttats, eller när kommungränserna har förändrats, eller när dokumentationssystemet har förändrats. Och ändå så läggs hela bevisbördan på de som har vanvårdats, detta trots att det är de som är offer för systemet tidigare så blir de nu igen offer för ett nytt system och de är fortfarande de som är de oskyldiga. 

De valde inte att bli placerade, de valde inte att bli vanvårdade, de valde inte att det var de som skulle stå för bevisbördan, de valde inte heller att deras papper skulle komma bort och de valde inte att just de skulle bli nekade ersättning. Dessa personer fortsätter att bli hanterade i ett system som de egentligen inte har valt att vara med i, när ska dessa personer få vara med att välja? Jag anser fortfarande att det är bättre att ge en för mycket än en för lite.

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar