lördag 7 december 2013

Nelson Mandela

En stor man har gått ur tiden. Jag har aldrig träffat honom, eller ens sett honom live och ändå har han rör mitt hjärta. Jag är uppväxt med hans kamp emot Apartheid, som är en benämning på både den rasåtskillnadspolitik och det samhällssystem som rådde i Sydafrika från 1948 till 1994. Han var ett med ANC, han fängslades, frisläpptes och förlät sitt land de stora orättvisor som begåtts mot honom och hans folk. Det var Nelson Mandela som fick mig att förstå vad en sanningskommission innebar och hur den fungerade.


Denna leende, varma, mänskliga, medkännande man har förändrat vår värld till att bli en lite bättre värld. Mandela lärde oss så mycket om oss själva och om att vara människa. Det spelar inte så stor roll att han är död (fysiskt) han tillhör de där få personerna som kommer leva kvar länge. För så länge han berör och finns kvar i vårt medvetande så har han inte dött helt och jag skulle tro att Nelson Mandela kommer bli odödlig. 

Mandela växte upp i en by i Östra kaprovinsen. Han var den främsta företrädaren för en fredlig kamp mot apartheid. Under sin 27 år i fängelse var han en symbol för kampen mot apartheid både inom och utanför Sydafrika. Han och ANC var stämplade som terrorist av Apartheidregimen och länder som sympatiserade med den, så som USA och Frankrike. 

Idag anses Mandelas kamp och agerande varit en berättigad handling mot förtrycket. 1980 började attityderna förändras vilket bäddade för att Mandela frigavs 1990. Nu hade förändringen börjat för en fredlig övergång till representativ demokrati och till att Mandela så småningom valdes till president och därmed avskaffades apartheid. 

Nelson Mandela fortsatte att engagera sig politiskt och i diplomatiska frågor även efter det att han avgått som president. Han blev belönad för sitt arbete många gånger och som kronan på verket fick han Nobels fredspris 1993. Sällan har ett fredspris varit mer rättvist än när Mandela fick det. Men han avfördes inte från USA:s terrorlista för än han fyllde 90 år 2008, en lista han hamnade på under 1980-talet. 

Aldrig har en man betytt så mycket får så många.Vila i frid Nelson Mandela du har rört min själ. 

Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar