tisdag 29 april 2014

Resandefolket i historia och nutid. Socialistiskt forumDen 3 maj


Föreläsare: Britt-Inger Lundqvist, föreläsare om resandefolket, styrelseledamot i RUNG, medförfattare till den nyutkomna boken ”Att störa homogeniteten”
Arrangör: Socialistiskt Forum Umeå

Tid: 11-12
Plats: Sal 4 (N 230), Naturvetarhuset, Umeå universitet

Föreläsningen kommer att börja med en historisk tillbakablick av en grupp som till stor del är okänd för många. Därefter tar berättelser som återberättats av en folkgrupp vars resandehistoria började för 1500 år sedan vid, om ett nomadfolk som vandrat längs sidenvägen från Indien mot Europa via Balkan.

Den 29 september 1512 finns den första dokumentationen om resandefolk i Sverige nedtecknad i Stockholms tänkebok. Men vad hände sedan, var tog dessa människor vägen och var finns deras historia?

Den nyutkomna Vitboken om hur romer och resande behandlads av myndigheter under de senaste hundra åren beaktar inte det resandefolket som ett eget folk och diskrimineringen osynliggör folkgruppen. Föreläsningen tar upp frågor kring vad resandefolket har för position idag och hur diskrimineringen från myndigheter och samhället ser ut.

Evenemang på fb https://www.facebook.com/events/642448129166273/?ref_newsfeed_story_type=regular


Naturvetarhuset at Umeå Universitet
907 52 Umeå, Sweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar