söndag 6 april 2014

Svenska myndigheter förtrycker inte längre öppet.

Blev väckt i morse av att telefon ringde (före sju) artikeln hade kommit ut. Personen som ringde är förlåten, fast det är söndag, men hämnden är ljuv sa bonden när han sparkade grannens gris. Jag har hans nummer.
”Ingen skulle komma på tanken att i en nordisk historieskrivning kalla norrmän för svenskar eller danskar för norrmän, trots att vi har en gemensam historia, språk som liknar varandra, liknade kultur och känner en samhörighet. Men i en vitbok om den svenska statens historiska förtryck av två minoriteter går det utmärkt att klumpa samman dem till en: romer.
Svenska myndigheter förtrycker inte längre öppet. Men det finns olika sätt att förtrycka på. Ett av de allra mest effektiva sätten är att osynliggöra. Genom vitboken och genom Erik Ullenhags inställning osynliggörs de resande. Om man inte syns så finns man inte.”
För er som läser min blogg och inte vet skillnaden på resande och romer kommer här en kort beskrivningen.
För 1500 år sedan startade ett nomadfolk sin vandring från Indien. På vägen tillkom några och andra försvann, men i det stora hela var gruppen intakt. Efter en lång och mödosam vandring delade gruppen sig och en del försvann till Rumänien och de andra fortsatte till Skandinavien och Norden. Resandefolkets historia är lång, i Sverige finns de för första gången säkert dokumenterade i Stockholm stads tänkebok 29 september 1512. De togs emot väl och fick allmosor allt enligt de dåtida sedernas traditioner. Denna välvilja förändrades genom åren som alla vet och Resandefolket har fått erfara. Trots 30 och 40-taltes hårda klimat och trots klara försök att utrota oss finns vi kvar. Vi tillhör idag minoriteten romer, men frågan är om inte Resandefolket och Romerna har utvecklats åt så olika håll att de är två olika grupper.

Under rubriken Romer står det att läsa att det även ska omfatta resande förutom romerna. 1999 klubbas lagen igenom och i februari 2000 blir resandefolket till sist erkända som en etnisk minoritet som tillhör gruppen romer och får i april en ursäkt från regeringen för alla orättvisor de utsatts för. Denna ursäkt kommer i form av en artikel på en tidnings debattsida och är undertecknat av vice stadsminister Lena Hjelm Wallén och socialminister Lars Engqvist.

Resandefolket och romerna är erkända minoriteter och det man kan fundera över hur man ska tillgodose bägge dessa gruppers behov utan att det blir på bekostnad av den andre. 
De romer jag har pratat med säger att de behöver få hjälp med barnens skolgång, resandefolkets barn har gått i skolan lika länge som det har varit skolplikt i landet. Den kanske har haltat lite mellan varven men i skolan har de gått. Sen behöver romerna ha hjälp med bostäderna, resandefolket bor som alla andra så de behöver inte ha hjälp med det. Till sist vill romerna ha hjälp med arbeten, resandefolket är mer arbetslösa än vad majoritetsbefolkningen är.
Men vad behöver Resandefolket ha hjälp med de? Jo de behöver få hjälp med att bevara sin kultur, för när det var som värst gick Resandefolket under jord och var bara resande hemma, vilket har gjort att vår kultur har börjat försvinna. Sen behöver vi ha hjälp med att bevara vårt språk innan det har försvunnit helt. Här har romerna varit bättre både på att bevara sin kultur och sitt språk. 

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar