tisdag 10 juni 2014

Inte en främling

Nu finns jag med i Teskedsordens projekt på nätet "Inte en främling" 

Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och respekt människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är att nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.

Och här är min berättelse

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar