tisdag 10 januari 2017

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)


Länken till enkäten Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Romska Ungdomsförbundet och Föreningen RUNG – Resandefolket. Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan förening för romer eller resande som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till romer och resande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.
Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.

Dina svar på denna enkät är anonyma.
Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.

/Lennart Rohdin, särskild utredare om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Gå in och fyll i enkäten

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar