torsdag 20 december 2018

Romanifolken spränger landsgränser och språkbarriärerEn ny gemenskap har uppstått. En gemenskap som inte känner några landsgränser eller språkbarriärer.

I slutet av februari och i början av mars 2018 träffades resande/romanifolk från olika länder. De kom i kontakt med varandra via DNA och insåg att de var samma folk. De första som hittade igen varandra var från USA och Sverige. Men snabbt knöt DNA ihop resande/romanifolk från andra länder också och fort växte skaran av människor och länder.

Romanifolket enades över landsgränserna och bestämde sig för att skapa en symbol för den gemenskap och det släktskap som alla kände inför varandra. Romanifolket finns överallt och nu vill de visa att deras släktskap och gemenskap lever genom att skapa symboler så som en flagga och en romanidag. 

Gemenskapen mellan romanifolken har inga landsgränser eller språkbarriärer.
Utifrån de första personerna som fick kontakt bestämdes av resande/romanifolket i de olika länderna att den 1 mars skulle vara den dag som får symbolisera att resande/romanolk världen över återigen är ett folk med en egen flagga som vi Sverige ska flagga varje år på denna högtidsdag den 29 september.

I dagarna kommer den nya flaggan röstas fram och då är föreningen över alla gränser fullbordad. 

Det finns en fb-grupp för flaggan och där står det:
"The idea for a flag unique to Romanisaels -Romanichals, all Sinti, Mannouche, and Kaale who would like to join us (we believe we are also one people!), is a purely grassroots idea sparked by Elizabeth Small-Isaacs (UK), Paul K Roos (Sweden), Amanda Schreiber (Canada/USA), Johnny Jack Pearce (USA), and is overwhelmingly supported by families in our respective countries and beyond. We believe the Romanichal flag salutes the importance of cultural unity and promotes the alliance between us, wherever we reside."


Och en hemsida. Det har tidigare skrivits om det i DIKKO. Resandefolket vill skapa egen flagga

Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar