tisdag 7 februari 2012

Liten engelskakurs

Googels translate släng dig i väggen.

1. Do you shark?
(Hajar du?)
 
2. No but hallo, I feel again you!
(Nej men hejsan, jag känner igen dig!)

3. Oops, my heavy coin!
(Oj, min tunga slant!)

4. Would you have coffee on the food?
(Vill du ha kaffe på maten?)

5. How plenty is the bell?
(Hur mycket är klockan?)

6. Are you pig and cry today?
(Är du pigg och kry idag?)

7. Shoot around yourself!
(Sköt om dig!)

8. Look you not if!
(Se dig inte om!)

9. Is it overheadtaken possible?
(Är det överhuvudtaget möjligt?)

10. I have never heard on husband!
(Jag har aldrig hört på maken!)

11. How stands it to? It's banging and walking!
(Hur står det till? Det knallar och går!)

12. Listen to the pink-yard-radio!
(Lyssna på skärgårdsradion!)

13. To jump into a crazy barrel.
(Att hoppa i galen tunna)

14. Where took the road the road?
(Vart tog vägen vägen?)

15. We are out on a field and field!
(Vi är ute på en åker och åker!)

16. Beat yourself down!
(Slå dig ned!)

17. I give seventeen in that!
(Det ger jag sjutton i!)

18. How much am I guilty?
(Hur mycket är jag skyldig?)

19. Take yourself in the fire!
(Ta dig i brasan!)

20. How's the lay?
(Hur e läget?)
Gooooood luck

1 kommentar: