fredag 1 mars 2013

Rasism


Rasism grundas i gamla idéer om att mänskligheten kan delas upp i olika ”raser” som har vissa egenskaper och olika värde. En bidragande orsak till att det transatlantiska slaveriet kunde fortgå var just synen på afrikaner som en underlägsen ”ras”. Rastänkandet var också en viktig grund för Förintelsen och andra folkmord under 1900-talet.

I Sverige blev minoriteterna mycket illa behandlade speciellt under 30-40 talen. Det var under den här perioden vi skulle bygga folkhemmet och landet lagom uppfanns. Alla som avvek på ett eller annat sätt skulle åtgärdas. En del steriliserades, andra spärrades in, familjerna splittrades och alla skulle passa in samhällets nya mall "folkhemmet".

Rasism frodas när man negligerar signalerna på att man delar upp människor i raser och säger att personerna nog inte menar något med det. Rasism förekommer från majoritetsbefolkningen mot minoriteter, från minoriteter mot majoriteten och mellan minoriteter. Rasistiska åsikter grundar sig vanligen på skillnader mellan raser, etniska grupper eller kulturer.

SD;s filmer där de uttalar rasistiska och sexistiska kommentarer har med all rätt skapat enorma reaktioner. Samtidigt som man fördömer filmerna och de rasistiska uttalanden som förekommer är det viktigt att se på hur man själv gör. Genom att peka ut de andra som de som är inskränkta så hejdas man att se sig själv i spegeln. Den strukturella rasismen finns i hela samhället och för att komma till rätta med den måste man börja med sig själv.

Sluta gruppera olika personer med olika egenskaper och olika värde i fack eller raser och se istället allas unika värde.

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar