lördag 6 juli 2013

Ersättnigsnämnden och sekretess

Att söka ersättning hos ersättningsnämnden är känslomässigt tärande först ska all gammal skit upp till ytan igen, sen är det en nervpåfrestande väntan och sen ångesten över vad som står i beskedet. När sen beskedet är ett faktum är glädjetårarna eller tårarna av sorg nära till hands beroende vad som står i beskedet.

De flesta skickar in sina papper i tron att deras uppgifter aldrig ska ses av någon annan. Men det kan inte bli mer fel. Jag som privatperson kan begära ut dokument om avslagen eller tillstyrkandet. Namn och personnummer är så klart strukna men en del av historien står ändå att läsa för den som vill. Ja, inte hela berättelsen men en tillräckligt stor del. Har inte dessa människor gått igenom nog med skit utan att behöva oroa sig för att deras tragiska historia ska läcka ut också.

Vi får hoppas att det inte läcker ut mer uppgifter, det räcker så bra med de som redan är offentliga. Om tanken vara att man skulle förstå hur nämnden tänker i sina beslut så vet jag inte om de har lyckats. Jag har läst några stycken och jag hittar ingen logik i tankegångarna om vem som får och inte får ersättning.

Nu trummas det ut nyheter om att "Nyhetsbyrå hotar sekretessen för vanvårdade barn".

Sedan den 1 januari kan den som utsattes för allvarliga övergrepp eller försummelser under sin tid som omhändertagen inom samhällets barnavård, söka ersättning hos Ersättningsnämnden. Drygt 3000 har hittills sökt ersättning i tron att deras personliga uppgifter, som namn, personnummer och adress, skulle hållas hemliga genom bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.


Men det finns de som inte respekterar den personliga integriteten. Nyhetsbyrån Sirén har hos Ersättningsnämnden begärt ut personuppgifter (namn, personnummer, adress) för de som fått beslut av nämnden. Syftet har varit att förse lokalpress och andra media med sådana uppgifter.

Att sekretessen ens kan ifrågasättas när det gäller dessa personer är under all kritik. Som om de inte har lidit nog redan. Den här gången får det inte bli fel, det kan inte vara så att Nyhetsbyråer ska få tag på dessa uppgifter. Det räcker väl med det som redan läggs ut till allmän beskådan.

Men hur det än är med tårarna så ska ingen behöva oroa sig för att deras historia ska läcka ut. Visst har dessa människor oroat sig nog och visst har samhället svikit dem tillräckligt redan, så se till att sekretessen hålls ordentligt.

Över 3 000 ansökningar har kommit in
Ersättningsnämnden har nu fått in drygt 3 000 ansökningar om ersättning.  Hittills har 389 ärenden avgjorts av nämnden. I 261 fall har sökande beviljats ersättning på 250 000 kronor. I 128 fall har sökande fått avslag på sin ansökan om ersättning.

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar