fredag 21 februari 2014

Kurt fick inbjudan till Vitboken, tackade nej

Min tidigare gästbloggare som skrev om sitt liv på barnhem Kurts berättelse. Mitt liv på barnhem
har medverkat/blivit intervjuad i Vitboken. Han fick idag en inbjudan till att medverka i invigningen av Vitboken.

Hans svar på denna inbjudan blev:

"Hej 
Jag fick en inbjudan till att vara med på er invigning ang vitboken jag kan inte medverka i detta eftersom jag inte räknar mig som rom utan jag är av resandefolket det som i Sverige blivit värst behandlade av staten och ser inte heller att jag fått den upprättelse som vi resande bör få men jag tar gärna emot vitboken för min medverkan i den. /Kurt"

Kurt har också blivit kontaktad av andra resande som fått inbjudan till invigningen av Vitboken som reagerat på utformningen av inbjudan. Kurt menar att det inte räcker med en Vitbok utan att man måste börja se resandefolket. 

Kurt har tidigare, tillsammans med Gini, reagerat på utställningen Rom san? - är du rom? och haft mailkontakt med Göteborgs museum om den. Resandefolket får inte den uppmärksamhet och upprättelse som Kurt anser att det ska ha. 

Det är viktigt att alla grupper i minoriteten romer får den upprättelse som står i proportion till det den blivit utsatt för. Minoriteten romer är ingen homogen massa, utan den består av fem olika grupper. Var och en av dessa grupper bör få visa upp sig och inte klumpas samman till en enda grupp. 

Var och en av dessa grupper har en egen historia och blivit behandlade av samhället på olika sätt. Resandefolket är den största gruppen inom minoriteten romer och ändå hamnar resandefolket i skuggan av andra. Det kan inte vara rätt

Tänk till lite
Kurt och Britt-Inger    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar