torsdag 5 juni 2014

"Vanvårdade nekas ersättning" en debattartikel av Kurt

Idag fick Kurt in sin debattartikel i tidningen Arbetaren.

"Myndigheten Ersättningsnämnden prövar rätten till ersättning för barn som omhändertogs i samhällsvård mellan 1920 och 1980 och då utsattes för allvarliga övergrepp eller försummelser. Men avslår nämnden hellre än ger? Ersättningsnämnden har nog blivit avtrubbade av allt våld de läst om i ansökningarna, menar veckans debattör. 

Jag har fått ersättning för att jag utsattes för allvarliga övergrepp i samhällsvården när jag var barn. En ersättning som går att söka fram till den 31 december 2014 för oss vanvårdade barn. Men alla blir inte beviljade ersättning, hur mycket de än har blivit utsatta för vanvård av allvarlig art.

Den 12 maj i år hade myndigheten Ersättningsnämnden fattat 1 879 beslut, I 963 fall har de sökande beviljats ersättning på 250 000 kronor och 916 sökande har fått avslag på sina ansökningar om ersättning. Vilket innebär att nästan 50 procent har fått avslag. Man kan undra om man hellre avslår än ger."

Snyggt jobbat Kurt.

Här är hela artikeln "Vanvårdade nekas ersättning"

Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar