onsdag 4 juni 2014

Rasism är rasism även om det är en akademiker som skriver det

I går blev svaret till Maria Hagbergs artikel om Resandefolket klar och inskickad. Hennes artikel skapade rabalder i sociala media. "Feministiskt initiativ präglas av kulturrelativism".

Hagberg ifrågasätter inte bara Feministiskt initiativ utan den far också fram med osanning om Resandefolket. I RUNG,s svar skriver Linda att:

"Maria Hagberg är politiker och har en magister i socialt arbete. Sina titlar och sitt mediautrymme använder hon sig av för att i fredags skapa och sprida rasistisk smörja om bland annat resandefolket. Som representanter för en av Sveriges resandeföreningar vill vi därför bemöta Hagbergs värsta påståenden."

"Maria, du sprider rasistisk smörja"

Vi vill med vårt svar till Hagberg upplysa de lärde som inte lärt sig att ta reda på fakta innan de kommer med påståenden, att fakta inte är och ser ut som de tror. Att som Hagberg skriva en artikel utan att ta reda på fakta är att sprida fördomar och en rasism som Sverige idag kämpar emot. Hon använder sig av sin erfarenhet från sitt engagemang i socialt arbete och sin examen inom samma område.Och även om hon inte är rasist så är det många inom resandegruppen som har reagerat på det hon har skrivit och tagit illa upp.


Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar