lördag 31 maj 2014

Minoriteten romers FEM olika grupperIgår blev det lite livat både på twitter och på fb om en artikel som Maria Hagberg skrev i Svt- opinion om Soraya Post.

Man blandar ihop äpplen och päron i en enda röra och ingen fattar nåt. Vem är vad och är ni inte samma grupp. Svaret på den frågan är NEJ det är vi inte. Det finns fem grupper inom minoriteten romer.

• Resandefolket - Sinti, är den äldsta gruppen i norden och den största gruppen inom minoriteten romer.
• Svenska romer Kalderash - romer, kom på slutet av 1800 och början på 1900
• Finska romer Kalé - romer är i grunden resande som utvisades till Finland där de skaffade sig en egen kultur i fångenskap, influerad av Ryssland och kom tillbaka till Sverige senare
• Utomnordiska romer – Lovara och Kalderash
• Nyanlända romer – Arli

Jag har tidigare skrivit om vikten av att var och en av de fem olika grupperna får skriva sin egen historia. Att blanda ihop dem och bara kalla dem romer förvirrar bara. vilket Vitboken är ett lysande exempel på. I den skrivs det om "tattarinventeringarna" som gjordes på romerna? Vilket är fel "tattarinventeringarna" gjordes på resande, senare gjordes "zigenarinventeringar" av romerna. 

Vem är vad och varför?

Historisk sett så startade det för ca 1500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien. De gick via sidenvägen och för ca 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. Där för ca 900år sedan vek en grupp av och gick in i Rumänien, där de förslavades. De andra fortsatte via Tyskland mot Skandinavien. Några har under den här vandringen blivit kära och fått barn, andra har blivit sjuka och dött, några har stannat kvar på platser där gruppen stannat och nya har följt med gruppen på vandringen.  

Det man idag med med säkerhet vet är att den 29 september 1512 kom Resandefolket in i Sverige något som står omskrivit i Stockholms stads tänkebok.

Finska romer är resande som på 1500-talet förpassades till de nordöstra delarna av Storsverige, dagens Finland. Där de tvingades bryta mark i Karelen under slavliknande förhållanden. Där utvecklade de en egen kultur för att överleva som är influerad av Ryssland. I Finland levde många romer under extremt fattiga förhållanden och deras barn blev ofta tvångsomhändertagna.
I början av 1700-talet, efter kung Karl XII:s förluster, när krigen hade avslutats, kan man via kyrkböckerna se att det fanns många resande i Sverige. De levde av att åka runt i byar och på marknader, där de erbjöd sina tjänster som hästhandlare, förtennare, kopparslagare och djurläkare. De jobbade också på tivoli, sålde varor på marknader eller knackade dörr.
I mitten på 1800-talet befriades romerna i Rumänien från slaveriet och de som kunde drog därifrån. Under slutet av 1800-talet kom de svenska romerna, främst från Ryssland och Frankrike. Resande och romer, hade nu utvecklats åt två olika håll, var och en på sitt håll för att överleva.
När Sveriges gränser öppnades för romer 1954 började även de finska romer flytta över gränsen för att få möjlighet till ett drägligt liv.
Under slutet av 1960-talet flyttade cirka 10 000 romer från Polen, Ungern, Spanien, Tjeckoslovakien, Jugoslavien och övriga delar av Östeuropa till Sverige. Denna grupp kallas utomnordiska romer.
De som brukar kallas nyanlända romer är oftast från Balkan och har kommit som flyktingar under de senaste tjugo åren. Vissa grupper har haft lätt att etablera sig i Sverige medan andra haft det svårare. På senare tid har det kommit Romer från EU-länder som tack vare den fria rörligheten kunnat resa hit för att söka arbete och försörjning.
Minoriteten romer har genomgått diskriminering, rasism, steriliseringar och omhändertagande av barn genom alla tider. Men även dessa yttringar har sett olika ut för de olika grupperna. Att klumpa ihop grupperna är att ta av var och en av grupperna sin identitet. Vi inom resandegruppen har våra problem, men de ser inte alls ut som de problem som de nyanlända romernas gör.
Våra behov idag ser helt olika ut, precis som samhällets sätt att se på oss också gör det.
Om man läser hur det har sett ut historiskt så är det en självklarhet att var och en av dessa grupper måste få skriva sin egen historia och inte klumpas ihop till en enda grupp. Låt oss slippa var offer, låt oss skriva vår historia, få den erkänd så vi kan gå vidare. Sverige måste ta sitt ansvar och synliggöra alla grupperna inom minoriteten romer. NU
Lev och må
Britt-Inger
Ps. Om jag har fel i min beskrivning av någon av grupperna, skriv gärna till mig då. Ds.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar