fredag 19 maj 2017

Rasismen mot resande och romer

Rasismen mot resande och romer, eller antiziganismen, verkar vara den mest utbredda, och accepterade, rasism vi har i världen idag. Århundraden av förföljelser, utanförskap, inskränkning av rättigheter, hat, diskriminering och folkmord präglar synen på resande och romer som lever idag.

T-ordet

Resandefolket, eller resande är den största gruppen inom minoriteten romer och är en grupp som i äldre tid stod utanför det etablerade samhället i Skandinavien. Fram till slutet av 1900-talet gick de även under benämningen "tattare", en benämning som idag anses nedsättande och kränkande.

Det man konstatera är att finns T-ordet med så är det inte i positiva ordalag. Men precis som N-ordet så är det visst tillåtet att använda det bara man är intresserad eller ska diskutera saken. Om man dessutom tillhör den diskuterande delen så spelar det ingen roll vad den kränka och förolämpande parten tycker. Så användandet av T-ordet fortsätter även om det finns människor som uttalat säger att de anser att det är en kränkning.


Beskrivning av hatbrott
Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:
  • ras,
  • hudfärg,
  • nationellt eller etniskt ursprung,
  • trosbekännelse,
  • sexuell läggning
  • eller annan liknande omständighet

Det finns fällande domar som handlar om bruket av T-ordet
Fällande dom Hets mot folkgrupp

Skaffa er gärna kunskap men gör det inte på andras bekostnad.

Lev och må
Britt-Inger


 

söndag 7 maj 2017

Friheten på sommaruppehållet

Idag har vi varit på sommaruppehållet. Hundarna har sprungit hej vilt. 

Vito och Jackson försvann för oss, jag ropade och letade. Jackson kom men inte Vito. Så hördes det dunk, dunk under altanen och mycket riktigt, när jag flyttade på några stenar som vi lagt dit förra året för att inte Vito krypa under altanen, kröp han fram.

Väl ute kröp både han och Jackson in igen. Tydligen mycket roligt, kanske fanns det någon rest av någon mus som varit där på besök.
 


Men innan detta jagade Vito änder. Full fart efter dem, de flög över gräsmattan och han efter i full galopp. Sen ändrade änderna riktning och satte av över sjön och Vito efter. PLUMS. Han hade sån fart att han kom en bra bit ut innan han vackert fick lov att simma in igen.


Sen var det varit full jakt över gräsmattorna så vattnet har sprutat.


Både jag och hundarna har nog längtat till friheten på sommaruppehållet. Nu ligger båda två och sover bredvid mig, rena och snygga för behovet av en dusch var uppenbar när vi kom hem.

Lev och må 
Britt-Inger

lördag 6 maj 2017

Lite smått och gott i mitt liv just nu

Uppdaterar bloggen och lägger in några av de texter jag producerat. Ska leta igen mina uppsatser och lägga in dem i sin helhet också, bägge uppsatserna handlar om Resandefolket.

I övrigt försöker jag organisera upp mitt liv inför sommaren och har beställt ett växthus som jag ser fram emot att få engagera mig i.

Lägenheten på tredje våningen är nu inne på sin fjärde vecka av renovering och blir den inte snart klart kommer jag få spader. Inte helt enkelt att leva och bo när det renoveras. Ytterligare en sak att få avslutad snart. 

Är nu även klar med mitt engagemang i översynen av minoritetslagstiftningen. Jag har funnits med som en liten spelbricka tillsammans med alla andra för att uppdatera minoritetspolitiken. Vi får se vad resultatet blir i slutändan.

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommittédirektiv 2016:73 


Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016


En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.
Utredaren ska bl.a.
. genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,
. analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,
. föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,
. utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och
. se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.
Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Det finns så mycket roligt att göra och det är inte helt lätt att prioritera ibland. Men det gäller att avsluta det som går och behålla det som är roligt.

Jag trivs med mitt jobb så det kommer jag fortsätta att prioritera. Just nu har jag några tjejer som håller på med ett examensarbete som innefattar ensamkommande, brännboll och brännbollsyran. Skitkul.

Lev och må
Britt-Inger