fredag 19 maj 2017

Rasismen mot resande och romer

Rasismen mot resande och romer, eller antiziganismen, verkar vara den mest utbredda, och accepterade, rasism vi har i världen idag. Århundraden av förföljelser, utanförskap, inskränkning av rättigheter, hat, diskriminering och folkmord präglar synen på resande och romer som lever idag.

T-ordet

Resandefolket, eller resande är den största gruppen inom minoriteten romer och är en grupp som i äldre tid stod utanför det etablerade samhället i Skandinavien. Fram till slutet av 1900-talet gick de även under benämningen "tattare", en benämning som idag anses nedsättande och kränkande.

Det man konstatera är att finns T-ordet med så är det inte i positiva ordalag. Men precis som N-ordet så är det visst tillåtet att använda det bara man är intresserad eller ska diskutera saken. Om man dessutom tillhör den diskuterande delen så spelar det ingen roll vad den kränka och förolämpande parten tycker. Så användandet av T-ordet fortsätter även om det finns människor som uttalat säger att de anser att det är en kränkning.


Beskrivning av hatbrott
Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:
  • ras,
  • hudfärg,
  • nationellt eller etniskt ursprung,
  • trosbekännelse,
  • sexuell läggning
  • eller annan liknande omständighet

Det finns fällande domar som handlar om bruket av T-ordet
Fällande dom Hets mot folkgrupp

Skaffa er gärna kunskap men gör det inte på andras bekostnad.

Lev och må
Britt-Inger


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar