tisdag 8 augusti 2017

WOW! Dinglarens väg - Vorsnos drom som kurslitteratur på högskola


Så häftigt och vilket erkännande för allt det arbete.
Jag är stolt och glad för det jag och Ann har skapat och för alla andra som finns med i boken.


Curt Magnussons (medskapare) reaktion på mitt fb- lägg blev:  
Va bra det blir som en dröm gått i uppfyllelse

Ladda ner boken här Dinglarens väg - Vorsnos drom


Litteratur
Den romska minoritetens historia och nutida situation, 
15 hp (1594ÖV)

Giltig fr.o.m.: ht 2017
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2017-05-10
Beslutande organ: Ämnesråd pedagogik

Obligatorisk litteratur

Carling, Gerd; Demetri, Mikael; Dimiter-Taikon, Angelina;
Lindell, Lenny and Schwartz, Allan (2016). 
Romer: 500 år i Sverige. 
(18 s. valda delar: s. 1-18)

Ericsson, Martin. 
Exkludering, assimilering eller utrotning?
"Tattarfrågan i svensk politik 1880-1955. 
(16 s. valda delar: s. 247-263)

Hancock, Ian (2010), 
We are the Romani People 
(11 s. valda delar: s. 17-28)

Jansson & Schmid, red. (2007) 
Ett fördrivet folk.
En antologi om förtryck och diskriminering av romer och resande. 
(135 s. valda delar: s. 1-135)

Lundqvist, Britt-Inger & Ann Hellman. 
”Sveriges historia. Ett resandeperspektiv”.
Dinglarens väg – Vorsnos drom. De ofrivilligt åsidosatta. (2015) 
(19 s.)

Nordström, Gunni. 
"Från socialpolitiska flyktingar till nationell minoritet", i Pulma.
De finska romernas historia (2015)
(14 s. valda delar: s. 205-219)

Ohlsson Al Fakir, Ida (2013) 
Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950. 
(38 s. valda delar: s.21-59)

Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet. 
Ds 2014:8, Den mörka och okända historien.
Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet 
(65 s. valda delar s. 26-93 år 1960-2000)

Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet. 
Ds 2014:8, Den mörka och okända historien.
Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet 
(18 s. valda delar: s.148-166)

Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet. 
Ds 2014:8, Den mörka och okända historien.
Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet 
(43 s. valda delar: s. 203-246)

Rekola, Tuula (2015) 
"Romernas tidiga skeden i Finland – från 1500-talet till mitten av 1800-talet". i Pulma.
De finska romernas historia (2015) 
(62 s. valda delar: s. 20-82)

Selling, Jan (2014) 
Svensk antiziganism.
Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. 
(218 s. valda delar: s. 1-218)

Selling, Jan (2017). 
"Emancipation of Roma and Resande in Sweden"
(även på romanes) /blog.romarchive.eu 
(6 s. valda delar: s. 1-6)

Selling, Jan (2017). 
"The politics of Historical Justice, Memory and the Combatting of Antiziganism"
(även på romanes) /blog.romarchive.eu 
(10 s. valda delar: s. 1-10)

SOU 2010:55. 
Romers rätt.
En strategi för romer i Sverige. Slutbetänkande från Delegationen för romska frågor 
(10 s. valda delar: s. 534-544)

SOU 2010:55. 
Romers rätt. En strategi för romer i Sverige.
Slutbetänkande från Delegationen för romska frågor 
(10 s. valda delar: s.113-123)

SOU 2016:44 (2016) 
Kraftsamling mot antiziganism.
Slutbetänkande från Kommissionen mot antiziganism 
(17 s. valda delar: s. 73-90)

Stenroos, Marko. (2015) 
”Vi är olika. Romernas många ansikten”, i Pulma.
De finska romernas historia (2015), 
(6 s. valda delar: s. 440-446)

Taikon, Katarina, (1967)
 Zigenare är vi (94 s.)

Westin, N., Wallengren, S., Dimiter-Taikon, K., Westin, C. (2014), 
Antiziganism i statlig tjänst.
Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet. Stockholm. 
(28 s. valda delar: s.29-58)


Valbar litteratur
Caldaras, Hans. (2015) 
I betraktarens ögon.

Demetri, Mikael, A. Dimiter-Taikon, C. Rodell Olgaç (2010) 
Kelderashgruppens historia och kulturarv i Sverige.
 – en intervjustudie för Delegationen för romska frågor

Hazell, Bo (2011, urspr. 2002) 
Resandefolket – från tattare till traveller

Lundberg, Thom (2016) 
För vad sorg och smärta: roman.

Lundgren, Gunilla & Amanda Eriksson.(2005) 
Sofia Z-4515

Lundgren, Gunilla & Ramiz Ramadani. (2013) 
Ramiz resa

Mohtadi, Lawen (2012). 
Den dag jag blir fri.

Taikon, Katarina (2016) 
Zigenerska.

Taikon, Katarina. (1989) 
Katitzi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar