tisdag 29 januari 2013

Möte med Ersättningsnämnden

Den 28 januari klockan 11.00 träffade Lars Wearner för Stulen barndom Stockholm, Peter Lindberg och Vikeka Jonsson för Vanvårdad och bortglömd, Richard Brun och Ros-Marie Wallengren för Kulturgrupppen för resandefolket och jag Britt-Inger Lundqvist för Resandebarns rätt, Ersättningsnämnden i Stockholm på Kammarkollegiet. Vi hade ett möte med Göran Ewelöv och Gunilla Malmborg.


Mötet gick ut på att träffas och att diskutera olika sätt att nå personer som har rätt till ersättning. Det räcker att de som vill ansöka om ersättning skickar sitt samtyckte till att ersättningsnämnden så undersöker de ärendet. De letar i arkiven efter uppgifter som tillhör den personen som det berör.

Om det sen beslutas om att en person får ersättning kommer ingen få reda på det beslutet utan det omfattas av sekretess. De som har fått ersättning kommer också få ett papper som talar om att de det har fanns skäl nog för personen att få ersättning, om någon i något sammanhang behöver styrka detta.

När nämnden tittar på uppgifterna ska nämnden ta ställning till om en person har blivit utsatt för grov vanvård, mot för tidigare då formuleringen bara var vanvård.

De finska krigsbarnen som har blivit placerade har också rätt att söka, något som behöver komma ut i media mer.

Det finns 13 personer som nu sitter och försöker ta fram en praxis så att de bedömningar som görs nu i början ska se likadana ut som de som görs i slutet. Sen kommer det finnas 4 personer i en beslutsnämnd och 2 avdelningar.

Från den 2 januari fram till dags dato har det inkommit 1300 ansökningar. Nämnden tror att det kan finnas ca 5000 personer som har rätt att ansöka till ersättningsnämnden.

Under mötet diskuterades om hur man ska kunna nå ut till fler som har rätt att ansöka. Här var alla eniga om att det var en bra idé att använda sig av de olika föreningarna för att nå ut med budskapet. Ersättningsnämnden ska därför skicka ut foldrar och broschyrer till föreningarna så de kan dela ut dem.
Föreningarna kan också skriva in information på respektive hemsida och länka till ersättningsnämnden.

Alla föreningarna efterlyste också uppföljningsmöten och mötesprotokoll som ska skickas ut till de som varit med.

Allt enligt mina anteckningar från mötet.Efter mötet gick vi från de olika föreningarna ut och åt lunch. Vi diskuterade under lunchen det faktum att ersättningsnämndens ersättningar har tidsperspektivet 1920-1980 och vad händer med de som vanvårdades efter 1980. Föreningarna vill även hjälpa dessa och olika alternativ för att göra detta diskuterades.Efter allt detta gjorde jag staden och choppade lös. Jag åkte hem med tåget vid 22 tiden nöjd med dagens möten och med en klart tunnare plånbok.

Lev och må
Britt-Inger
 

2 kommentarer: