torsdag 23 maj 2013

Vitboken vill ha med min gästbloggare

Nu har min gästbloggare blivit kontaktad av de som skriver Vitboken. Vilket innbär att min gästbloggare kanske gör skillnaden i vitboken genom att ge Resandefolket en plats i den också. Jag beundrar verkligen min gästbloggare som orkar stöta på om orättvisorna som begåtts mot Resandefolket och de vanvårdade barnen. Han och hans familj finns där för varandra och det gör att han orkar engagera sig gång efter gång efter gång. Hans engagemang behövs så väl och jag hoppas att hans engagemang kanske smittar av sig på andra. För ensam är ingen stark men tillsammans gör vi skillnad oavsett om det handlar om familjen eller samhället.

"Jag heter A.T. och skriver på uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet för Vitboken om samhällets förtryck av resande, romer. I arbetet med vitboken ingår att kartlägga, sammanställa och dokumentera de övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder som romer och resande utsatts för. Den enskilt viktigaste källan är intervjuer. Jag vill väldigt gärna komma i kontakt med dig för en intervju för vitboken! Det skulle vara bra om jag fick ett telefonnummer så jag kan ringa dig så kan vi prata mer!"

Det känns bra att även Resandefolket blir intervjuade i Vitboken då resandefolket är den större delen av minoriteten romer. Dessutom så var resandefolket en stor del av de barn som blev vanvårdade. 

Vitboken

På uppdrag av integrationsminister Erik Ullenhag kommer en vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer i Sverige under 1900-talet att tas fram. http://www.regeringen.se/sb/d/14202/a/160048

Sanningskommision måste ge resandefolket upprättelse”

"Hotad egenart. Under minst 500 år har resandefolket varit en del av Sveriges historia. Ända fram i modern tid har deras tillvaro präglats av etnisk rensning, ”tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar, tvångsplacering av barn och andra övergrepp. Nu måste Sverige göra upp med sitt förflutna. En sanningskommission måste tillsättas. Det handlar inte bara om en offentlig ursäkt. Ekonomisk gottgörelse i exempelvis en fond för att stötta resande­kulturen kan ge de resande tillbaka självrespekt och stolthet, skriver Bo Hazell".


"En Vitbok är en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område; det kan också benämnas policydokument.
Vitboksbegreppet används inom såväl politiken som inom företagsledning. Motsvarande engelska begrepp, "white paper", ibland "white book", används även om tekniska rapporter av liknande karaktär som en översiktsartikel ("survey paper"), som sammanfattar de viktigaste principerna i exempelvis en teknisk standard eller en specifik teknologi.
Inom Europeiska unionen är vitbok ett dokument som Europeiska kommissionen presenterar i samband med att den föreslår nya lagar. Vitboken motsvarar en proposition på nationell nivå".


Lev och må
Britt-Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar