lördag 9 november 2013

Folkvalda politiker vakna! Vanvården och Resandefolket behöver er!

Var är ni folkvalda politiker?

Förberedelserna fortsätter inför mötet, den 29 november, med SD och resandefolket, vanvården. En presskonferens kommer utlysas till 15.30 samma dag. Peter Lindberg och Rolf Karlsson kommer vara presstalesmän, presskonferensen kommer att hållas på riksdagshuset. Under ett samtal med Peter Lindberg berättar han att en förening från Norge ska vara med.

På presskonferensen, som vanvårdsförenngarna håller inte SD, kommer man ta upp att regeringen bestämde hur ersättningen (de 250000) skulle se ut, utan att ha pratat med alla föreningar.

Föreningarnas engagemang är något som vi tar upp i vår artikel Politiker, låt inte SD få ensamrätt på vanvårdsfrågan

"Det finns idag engagerade föreningar både för de vanvårdade barnen och för resandefolket, och det är dags att börja ta oss på allvar. Hade ni gjort det så hade vi inte varit i en situation där man blir hänvisad till ett enda parti att ventilera en av våra hjärtefrågor med."

Peter Lindberg säger att man även kommer att ta upp om att Maria Larsson inte räknade med 380 remissvar när ersättningen skulle bestämmas på presskonferensen. Hade dessa remissvar räknats med hade Sverige haft samma modell som Norge har idag. Norges modell hade också gett alla de efter 1980 som inte får ersättning, rätt till ersättning. Maria Larssons svar på varför de inte räknas med är att de är sekretessbelagda?

I Jönköpingsnytt har Maria Larsson (KD) erkänt att hon känt till att medlemmarnas remissvar inte räknats var för sig utan som ett. Det gäller remissvaren inför propositionen om ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården.

"Öppna ögonen och skruva upp hörapparaten, snälla ni, det kan inte vara meningen att SD ska få äga vanvårdsfrågan. VISA ATT NI FINNS." I SD möter vanvården går det att läsa mer om mötet. 

Britt-Inger 
och 
Kurt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar