tisdag 24 januari 2017

Kurt och jag åsså en kulturminister

Fredagen den 27 januari ska Kurt och jag träffa Alice Bah Kuhnke.


För ett tag sedan skrev Kurt och jag en artikel som tog in i Fempers och senare i Oberoende om att vi anser att resandebarnen bör få en ursäkt för de övergrepp som staten gjorde mot dem. Kurt skickade artikeln till Alice Bah Kuhnke som ville träffa oss. Efter en del förvecklingar ska det nu bli av den 27 januari i Göteborg.

I tidningen Fempers inleds artikeln med orden "”Rasism och rasbiologi låg till grund för hur resande behandlades i Sverige under 1900-talet. I vart fjärde hushåll bland resandefolket fanns det någon anhörig som tvångssteriliserats. Omhändertagandet av barn bland resande var mycket högre än hos övriga i samhället.” Det skriver Kurt Magnusson och Britt-Inger Hedström Lundqvist från föreningen Rung (resande, ung, ny och gammal) som vill ha en offentlig ursäkt och att nedtystandet upphör."

Och nu ska vi träffa vår kulturminister för att få lyfta frågan om "Resandebarnen bör få en offentlig ursäkt för den behandling som de fick utstå. Dessutom måste man skriva in behandlingen av resandefolket i historieböckerna som mer än en parentes eller generalisering. Det var ett försök till ett folkmord på en etnisk grupp och det bör man inte komma undan med att tiga ihjäl."

Hela artikeln kan du läsa antingen i Fempers eller i Obeorende


Fortsättning följer
Britt-Inger och Kurt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar