onsdag 26 februari 2014

Stulen barndom och telefonterror

Ligger i min lilla husbil läser Tomas Kangers bok Stulen barndom. Jag har just läst Kurts berättelse i boken och blir lika tagen varje gång. Hela hans berättelse ligger här hur kunde de göra så mot små barn.

Idag har jag varit ledig, tänkte ta fram stolarna och sitta ute och läsa. Av detta blev det inget, mulet och snö inbjuder inte till att sitta ute, dessutom blåste det kallt. Jag var förbi på universitet och åt en bit mat med en trevlig kvinna, vi hade ett bra samtal.

Jag ar suttit i telefon hela eftermiddagen och kvällen, vissa dar blir det så. Jag ar också haft mail- korrespondens om en affärsidé som håller på att vara i hamn snart. Väntar spänt på morgondagens resultat. I morgon är det också dags för föreläsningar igen.

Lev och må
Britt-Inger

tisdag 25 februari 2014

Ny gästbloggare skriver om "hemmasittning" som orsakas av NPF

Jag har ombetts skriva några rader om "hemmasittning" som orsakas av NPF och vad situationen bottnar i och vad som kan vara hjälpsamt för att lösa den.

För det första är inte hemmasittning något som kommer plötsligt. Vägen dit är lång och det sista steget i en destruktiv process. Den är resultatet av nödvändiga men icke vidtagna åtgärder. Samtidigt är den på sitt vis ett hälsotecken vad gäller eleven, eftersom vägran att vidare utsätta sig för denna process vittnar om självbevarelsedrift.

Låter det drastiskt? Nå, låt oss då se på NPF och vad det innebär för den som lever med en hjärna som hanterar tillvaron utifrån de premisserna. Som ni säkert känner till kan svårt autistiska barn vägra kroppskontakt och skrika i högan sky om föräldrarna talar eller sjunger. Orsaken sitter i hjärnans hantering av intryck; om mammas nynnande i huvudet på barnet upplevs som om ni själva skulle höra "Led Zeppelin på syra" är det kanske inte helt konstigt att vaggsången blir ett säkert sätt att INTE få barnet att sova.

Det är detta det handlar om - en hjärna som bombarderas oerhört hårt av yttre intryck och inte sällan även reagerar därefter med stress och ångest. Orsaken till detta är först och främst att hjärnans tidiga utveckling tagit en något annorlunda vändning än vanligt. Mycket grovt förenklat händer detta: under våra första år skapas maximalt antal kopplingar mellan hjärncellerna. När ett neurotypiskt barn så börjar utveckla sin personlighet tillbakabildas stora delar av dessa kopplingar som inte används, vilket ger huvudleder och sidovägar där intrycken leds till sina respektive mål på effektivaste sätt för just den personen.

En autistisk hjärna (innefattar alltså Aspergers syndrom m.fl.) tillbakabildar inte dessa kopplingar i lika hög grad. Resultatet blir att intrycken ger signaler i hjärnan som grenar ut sig mycket vidare innan de når fram till sitt mål, vilket dels tar längre tid och i synnerhet engagerar så mycket mera hjärnkapacitet att det snabbt uppstår hjärnstress och mental trötthet. Viktigt i sammanhanget är också att detta är medfött - man har själv inget att jämföra med.

En ADD-hjärna (innefattar även ADHD, Tourettes syndrom m.fl.) har väsentligen samma konstruktion. Man kan mycket förenklat säga att det är reaktionsmönstret som skiljer, men för detta specifika resonemang är det de gemensamma grunderna som har betydelse: att intrycken blir direkt överväldigande för hjärnan och att det ni ser hända hos eleven är resultatet av detta.

Jag har under senare tid kommit att fråga mig hur många av diagnoskriterierna för olika NPF som egentligen beror på hjärnans arbetssätt och hur många som snarare beror på stresskador av dess konsekvenser och att ångest ständigt finns närvarande. I båda fall blir reaktionen stark och besvärande i varierande grad. 

Låter även detta drastiskt? Nå, föreställ er detta: ni får en skärm framför er med en film, hörlurar på huvudet med en Bachfuga i ena örat, Metallica i högform i det andra samt filmljudet i båda, allt på rejäl volym. Er uppgift är att efter en halvtimme svara på vilka kläder de olika personerna hade på sig fem minuter in i filmen. Skulle ni finna detta stressande?

Detta är i praktiken vad en autistisk/ADD-hjärna upplever i skolsituationen. ALLA ljud, ALLA synintryck, ALLA lukter, ALLA beröringar går in och sätter igång ALLA dessa kopplingar. Reaktionerna ser olika ut eftersom alla hjärnor är olika, känsligheterna och personligheterna med dem, men jag antar att det i detta ljus inte verkar märkligt när jag säger att det inte går att ha ett barn med autism och/eller ADD i ett vanligt klassrum och lösa något med hjälp av assistent. Det är brandsläckning medan man samtidigt matar på brasan med mera ved.

Koncentrationsförmågan kan vara så låg som tre minuter, vilket innebär att man får arbeta med sådant som kan delas upp i treminuterssnuttar. Om man har det goda förståndet att faktiskt ta det gyllene pedagogiska steget, att gå dit där eleven De Facto befinner sig och acceptera att all inlärning bara kan ske exakt på den punkten, så är man på rätt väg. Metodik och pedagogik måste anpassas på det sätt som fungerar på den punkten, ett villkor för att utveckling faktiskt ska bli av.

Tyvärr tilltar ofta autistiska drag under tonåren, sannolikt delvis orsakat av den ökade inre oro som puberteten för med sig - inte minst den fördjupade problematiseringen av relationer i och med vuxenblivandet i sexuell mening men även behovet av frigörelse från föräldrarna i vuxenblivandet. Det är alldeles nog komplicerat att vara tonåring med en neurotypisk hjärna! Vi kan bara konstatera att problemen blir övermäktiga när de blir det. 

Med NPF följer ofta en mer eller mindre ojämn personlighetsutveckling, vilket också innebär rent psykologiska inre motsättningar som inte gör något enklare. Lägg till detta att utanförskap kan vara kännbart, oförståelse från vuxenvärld och jämnåriga likaså och identiteten totalt sett synnerligen svårfångad, så inser man att det inte är helt konstigt att det mycket snabbt blir för mycket. Det som funkade när barnet var tolv kan vara omöjligt vid fjorton.

Jag har aldrig stött på ett fall där någon blivit hemmasittare och det ändå varit ett alternativ att gå till skolan. Om det fortfarande är svårt att förstå vidden av problemet är mitt enda råd att sluta försöka förstå och bara acceptera. Det ÄR svårt för en neurotypisk person att relatera till något inom sig. Hela verklighetsuppfattningen blir så radikalt annorlunda att man inte har något hos sig själv att jämföra med. 

Den som växer upp med NPF är i ständig, akut risk att bli djupt traumatiserad av saker som neurotypiska människor inte ens ser som problem. Jag brukar använda denna bild: det är som att jämföra en brevvåg med en personvåg (jag är så gammal att jag spontant tänker på mekaniska vågar). Lägg ett brev på brevvågen och du får ett klart besked om dess vikt, lägg det på personvågen och ingen reaktion följer. Ställ dig på personvågen och den klarar galant även oss över hundra kilo, ställ dig på brevvågen och den slår i botten med en smäll, mekanismen förstörs och motvikten flyger ut genom fönstret. 

En vanlig missuppfattning är exempelvis att personer med autism har låg eller obefintlig empatisk förmåga. Sanningen är att de är ALLTFÖR empatiska, att de istället måste hantera det som kallas affektsmitta. Andras känsloutstrålning går så rakt in och känns så starkt att den leder till lika starka reaktioner som om känslan vore deras egen. Vikten av lugn i miljön och låg-affektiv förhållning från personalen är av yttersta vikt, något som ställer höga krav på både självdisciplin och medvetenhet.

Kombinationen av denna överempati och en mindre väl utvecklad central koherens (alltså förmåga att se förbindelsen mellan orsak och verkan samt den egna rollen i olika sammanhang - grovt förenklat: förmågan att se med distans på sig själv och de sammanhang man ingår i/berörs av) innebär att man å ena sidan behöver utrymme för att kunna luta sig tillbaka och föra inre resonemang, men å andra sidan att samtliga linjer i hjärnan mycket snabbt blir upptagna på grund av reaktionerna.

Det som ofta ställer till mest är det neurotypiska personer inte tänker på, alla de underförstådda förväntningar och självklarheter som är så grundläggande att man själv inte ens vet att de finns. Exempelvis innebär den stora intrycksstressen att samspelet mellan arbets-, kort- och långtidsminne blir starkt påverkat. Ett annat problem är förhållandet mellan konkretioner och abstraktioner, där hela språkförståelsen byggs upp på ett sätt som helt skiljer sig från det neurotypiska.

Neurotypisk språkförståelse innebär att man identifierar saker och sätter namn på dem. NPF-personer lär sig ofta vokabulären utantill och ett barn med Asperger kan ha ett stort och avancerat ordförråd, men förståelsen av vad alla orden INNEBÄR och hur verkligheten bakom orden faktiskt ser ut kan vara något helt annat. Är man som vuxen inte medveten om detta kan man lätt förledas. Samtidigt är detta inget dåligt sätt att lära på, men det ställer naturligtvis krav på en helt annan slags pedagogik för att bli framgångsrikt. 

På motsvarande sätt har personer med ADD-/NPF-hjärna ofta en hög begåvningsgrad på flera områden och förmågor som överstiger genomsnittets. Kruxet är att de inte har tillgång till dessa förmågor bara för att de vill, något man brukar uttrycka som att hjärnans exekutiva funktioner är påverkade. En alltför vanlig reaktion hos omvärlden är att de är lata eller omotiverade, men verkligheten är att de verkligen inte KAN påbörja saker om inte "påslagsknappen" klickar till. Ofta krävs endera så stort eget intresse eller en tillräckligt stark känsla av akutläge att det kan koppla förbi viljestyrningen. 

Beviset på att detta verkligen är ett sakligt och inte ett moraliskt problem är att det är samma problem i andra änden! Börjar man på något som fångar en kan det vara lika svårt att stanna upp, för stoppknappen är lika glapp... 

Det riktigt svåra är det tråkiga, det som bara behöver göras, det som kräver kontinuitet. Och det mesta som ska göras i tillvaron handlar ju om tio procent inspiration och nittio procent transpiration. Svårigheterna med detta ses av omvärlden ofta som omognad och ansvarslöshet. Sorgen hos den som inte kan ser man tyvärr oftast inte, inte heller att många av NPF-personers sociala problem är resultatet av de exekutiva problemen i kombination med ett mycket illa knäckt självförtroende.

Den moraliska ingången leder enbart till elände och det är av enorm vikt att skolpersonal och närstående inte göder någon benägenhet hos eleven att slå på sig själv. Det som ska fås att fungera måste bygga på förtroende. Talande är också att forskningen tydligt slår fast att studieresultaten klart och tydligt ges positiv påverkan av gjorda anpassningsinsatser.

Man förväxlar ofta problemen av NPF med något slags vag allmänbild av depression - som inte heller stämmer vidare bra på depression heller - där det är fråga om att uppmuntra och allmänt vara glad och snäll, vilket då skulle leda till goda resultat om man spottar tillräckligt länge på stenen, tvi, tvi. 

De här ungarna är ofta deprimerade och har inte sällan ångestnivåer som skulle kasta både er och mig till marken ifall vi drabbades av den. Glad och snäll är inget fel, men det är som färgterapi mot cancer. Respekt måste visas både för elevens verklighet, föräldrarnas verklighet och vidden av det som ska hanteras. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Med autistiska barn får man ofta bara en chans och då ska man inte gå in i den som glad gissningslekare, då ska man vara väl och å evidensbaserad forskning förberedd!

Tro inte att du förstår!! JAG förstår inte hälften. Om du inte fattar att du inte fattar har du inte fattat att du inte KAN förstå. Det du behöver veta finns hos eleven och föräldrarna, det är helt individuellt och direkt avgörande för att kunna hitta fram till något konstruktivt. När ni hittat något ni samfällt kan tro fungerar, kör på den modellen. Var pragmatisk och slakta eventuella heliga kor.

Något jag anser djupt ovärdigt är viftande med skolplikten. Låt mig vara tydlig här: jag finner det lika anmärkningsvärt som olämpligt med den typen av argument i detta sammanhang. Även om man inte spontant förstår alla vinklar och vrår inom NPF bör det vara helt rimligt att begära ödmjukhet inför det okända man möter. Ingen väljer fritt att bli hemmasittare, för det är stigmatiserande och förenat med misslyckande.

Hemmasittningen är inte problemet, utan konsekvensen av en omöjlig situation som fått bestå under lång tid. Precis som vid svår allergi på grund av överexponering för ämnen man är överkänslig mot, är tvär återgång till skolan förenad med mycket allvarliga hälsorisker. Stress- och ångestreaktionerna kan bli så svåra att till och med suicidrisk måste beaktas. Hemmasittning är i bästa fall en reaktion på något som håller på att bli direkt traumatiserande, i de flesta fall en reaktion på något som blev traumatiserande redan för ett bra tag sedan men där bara eleven och/eller några närstående fattat vad som hänt.

För de här ungarna är normalläget att vara rädd jämt och att må dåligt jämt. De förstår inte alltid själva att det kan vara på annat sätt. Det gör inget bättre... 
Det är ingen tillfällighet att många av reaktionerna hos personer med NPF har klara likheter med reaktionerna hos personer med posttraumatiskt stressyndrom och liknande stresskador. Att det ur neurotypisk synvinkel verkar orimligt att BARN skulle kunna utveckla sådant på grund av reaktioner på skolmiljön hjälper inte.

Det viktiga är inte hur hårt man slår sig, utan hur ont det gör. Av alla argument för "den gamla goda skolan" jag hört är det sämsta: "jamen det är lika för alla" vilket brukar följas av en triumferande blick som understryker att det definitivt avgör saken. Den typen av resonemang är det flummigaste jag vet, eftersom det handlar om argument för en verklighet man VILL ha men definitivt inget som någonsin fungerat i praktiken. "Lika för alla" innebär här "one size fits nobody". 

Hemmasittning är aldrig en motivationsfråga utan ett haveri av en elevs skolsituation, något som handlar om flera års icke-seende och icke-agerande från skolans sida. Att tvinga tillbaka någon till skolan i det läget är att agera auktoritärt i brist på väsentlig kunskap, något som i bästa fall är dålig myndighetsutövning och oavsett detta inte leder till något som gynnar det enda som spelar roll: elevens inlärning.

I sorgligt många fall konstaterar jag att oförmågan att acceptera NPF/ADD-hjärnans behov samt dito att skilja mellan inlärning och vistelse i normalklassrum, kommit att i allt väsentligt undergräva elevers inlärningsförmåga. Stigmatiseringen i att ständigt misslyckas bör vara begriplig. Lika sorgligt är att välviljan ofta är mycket stor och att man uppmuntrar i det oändliga, vilket i en omöjlig skolsituation naturligtvis bara gör allt värre!! Problemet är av en helt annan natur och pressen under uppmuntran och egna, okontrollerbara beteenden och reaktioner kan bli olidlig.

För så är det: utbrott, skrikande, flykt, bitande, alla är de uttryck som motsvarar vad som händer på insidan. Inget är farligare än när man inte längre får se något. Flickor klarar ofta den typen av självdisciplin bättre, men då bryter helvetet ut hemma istället... och självskadebeteende är mera regel än undantag för den kategorin. Att eleven reagerar utåt är POSITIVT för då har man en barometer att gå efter. Verkligheten må vara jobbig i osminkat skick, men den är ändå vad som är att föredra för det är den som ska hanteras. 

Fredrik Larsson, MfA, Bygdsiljum

Jamtli och utställningen som hamnade utanför

Först skola och sen utställningen på Jamtli. Det kostade 70:- i inträde???? Vilket förvånade mig och skruvade upp mina förväntningar.

Första gången jag har betalat inträde på ett museum. Men kanske var det poängen i utställningen för den kommer helt klart stänga ute en viss kategori av människor, kanske den kategorin det egentligen handlade om, de som står Utanför.

Jag gick dit i ett syfte för att se utställningen, Utanför, men betalade nog för att se utställningen om samerna. Som sagt mina förväntningar skruvades upp när det kostade 70:- i inträde................ Det var en fantastisk utställning om samerna och den var säkert värd sina 70:-, men det var inte därför jag gick dit.

Om jag bortser från kostnaden, så var det en intressant utställning som hade ett bra upplägg och var barnvänlig. Jag gillade ingången till utställningen där man fick uppleva att vara utanför. Att sen rama in det hela med stängsel gav verkligen känslan av utanförskap och innanförskap, smart drag. För de som är innanför.


Ja det vill nog alla, men får alla vara med?

Lev och må
Britt-Inger

måndag 24 februari 2014

Första dagen i skola

Mycket intressant föreläsning och tur var väl det, för inte är man van att plugga längre. Nu sitter jag i bilen och tittar ut genom takluckan där ovanför ser jag träden vaja av blåsten som skakar om bilen lite ibland. Jag har gått på Östersunds trottoarer idag och jag lovar att det är med livet som insats man tar sig fram. Vintervägunderhållningen kunde varit bättre.

I morgon blir det ett förmiddags pass på skolan och sen ska jag fika med en vän. Hundarna verkar ha skött sig i dag, jag tog en lång promenad innan jag gick till skolan så de var nog ganska slut. Så min plan är att ställa klockan i morgon och gå en ordentlig sväng med dem i morgon igen.

Nu ska jag koka mig lite te och ta mig en macka

Lev och må
Britt-Inger

söndag 23 februari 2014

Resa med krångel

Nu har jag anlänt till Östersund och vad ska man säga, det som har kunnat jävlas har gjort det. Krångel med bilen! Måste kontakta en verkstad innan jag åker hem. Säkringen gick i bussen och jag lovar jag höll på att leta ihjäl mig innan jag hittade den. Men nu är ordningen återställd på den fronten, hur det går med bilverkstan återstår att se.

Jag har kollat in var busshållplatsen är , hundarna har pissat och skitit in området, så nu känns det mesta lugnt. Just sitter jag och fikar te och macka, hundarna har gått och lagt sig. Pust vilken dag.

Lev och må
Britt-Inger

lördag 22 februari 2014

Förbereder mig för skolan

Lagade sex olika sorters mat till mig och Roger igår, orkar inte äta kioskmat längre. Idag har jag startat kylskåpet i husbilen och packat ut det mesta av det jag ska ha med mig. Datorn är ett måste jag har massor av skrivjobb som jag måste göra. Och nu kommer jag få tid att göra det, när jag ändå har en massa dötid i Östersund. 

Hundarna ska med mig, det är bra då kommer jag ut också =) annars finns risken att jag planterar arselet i bilen och där sitter jag. Jag kommer bara vara i skolan ca 4 h per dag och onsdag är jag helt ledig. Tänkte att jag skulle ta en sväng till Jamtli för att se deras utställning. 

Kursen heter förresten, Interkulturellt soc.arb med ursprungsfolk och etniska minoriteter, ett himla bökigt namn på en kurs skulle jag vilja säga. 

Lev och må
Britt-Inger

fredag 21 februari 2014

Kurt fick inbjudan till Vitboken, tackade nej

Min tidigare gästbloggare som skrev om sitt liv på barnhem Kurts berättelse. Mitt liv på barnhem
har medverkat/blivit intervjuad i Vitboken. Han fick idag en inbjudan till att medverka i invigningen av Vitboken.

Hans svar på denna inbjudan blev:

"Hej 
Jag fick en inbjudan till att vara med på er invigning ang vitboken jag kan inte medverka i detta eftersom jag inte räknar mig som rom utan jag är av resandefolket det som i Sverige blivit värst behandlade av staten och ser inte heller att jag fått den upprättelse som vi resande bör få men jag tar gärna emot vitboken för min medverkan i den. /Kurt"

Kurt har också blivit kontaktad av andra resande som fått inbjudan till invigningen av Vitboken som reagerat på utformningen av inbjudan. Kurt menar att det inte räcker med en Vitbok utan att man måste börja se resandefolket. 

Kurt har tidigare, tillsammans med Gini, reagerat på utställningen Rom san? - är du rom? och haft mailkontakt med Göteborgs museum om den. Resandefolket får inte den uppmärksamhet och upprättelse som Kurt anser att det ska ha. 

Det är viktigt att alla grupper i minoriteten romer får den upprättelse som står i proportion till det den blivit utsatt för. Minoriteten romer är ingen homogen massa, utan den består av fem olika grupper. Var och en av dessa grupper bör få visa upp sig och inte klumpas samman till en enda grupp. 

Var och en av dessa grupper har en egen historia och blivit behandlade av samhället på olika sätt. Resandefolket är den största gruppen inom minoriteten romer och ändå hamnar resandefolket i skuggan av andra. Det kan inte vara rätt

Tänk till lite
Kurt och Britt-Inger    


torsdag 20 februari 2014

Gör mig redo för vägen

Har tagit fram husbilen ur sin vinterdvala
Beställt campingplats i Östersund
Börjat plocka in grejerna i bilen
Samlat ihop allt kursmaterial
Packat in hundarnas grejer
Bytt gasoltub (eller Roger har gjort det)

Nu börjar det likna nåt, några detaljer kvar bara, sen är jag redo att bege mig till Östersund och ge mig i kast med utbildningen.

Lev och må
Britt-Inger 

onsdag 19 februari 2014

Pappersarbete

Denna vecka har hittills handlat om papper, räkningar, brev, utskrifter ja kort sagt allt som går att göra av skog och är platt. På torsdag ska jag föreläsa för en skolklass, det ska bli roligt =)

Jag ska också ta fram husbilen och göra ordning den inför nästa vecka när jag ska ner till Östersund för plugg. Jag ser fram emot detta, även om körningen ner dit lät som den kunde bli spännande, ishalka i Östersund. Ja, ja den kanske har tinat bort tills jag åker på söndag.

Lev och må
Britt-Inger

onsdag 12 februari 2014

Föreläsningen i Kumla gick bra

Det blev en trevlig föreläsning med många intresserade som kom. Alltid kul med en aktiv publik. Kumla nytt var där och gjorde ett reportage. Resande i folkhemmet. Tvingades gå under jord.

Häromdagen fick jag ett kort av en gammal kompis, jag blev himla glad eftersom jag inte har så många kort av mig själv som barn. Det är jag i mitten.


Lev och må
Britt-Inger

söndag 9 februari 2014

På resandefot igen

I morgon bär det iväg igen. Jag ska föreläsa i Kumla, sen ska jag träffa Rolf i Gävle, efter det iväg på ett möte i Stockholm och sen årsmöte i Borås. Det bästa är att Linda och Teo kommer till Gävle på torsdag och ska följa med till Stockholm först och sen blir det årsmötet i Borås. Innan vi åker till Borås ska vi hämta upp Eva och AM i Örebro (de tar tåget dit). Vilken kackafoni det kommer bli i bilen, men så himla kul. Ser verkligen fram emot att få träffa alla i styrelsen.

Bästa Liisa och Lii kommer också till campingen och till årsmötet, ska bli roligt att träffas igen. Det är det bästa med en stor familj att när man ska göra nåt blir man alltid fler än beräknat.

Den här gången tar jag Flubber (bilen) ner nästa gång är det nog varmare och du ska jag ta fram husbilen ur vinterdvalan så jag har med mig mitt boende på en gång. För fler resor söderut kommer det bli speciellt nu när jag kommit in på utbildningen i Östersund. Hela vecka 9 ska jag vara där och sen två fredagar i rad och en fjärde veckan en torsdag. Mycket Östersund blir det.

Kurslitteraturen har börjat ramla in, inte det billigaste att köpa den. En del böcker har jag även problem att få tag på, men det får väl lösa sig längre fram. Nu är det mera kaffe som gäller.

Lev och må
Britt-Inger
torsdag 6 februari 2014

Intervjuad av tidningen Allehanda

I går ringde det en kvinna som ville intervjua mig. Det hade uppstått en debatt efter att de gjort ett reportage om "tattarregistreringarna". Registreringarna av "tattare" skapar debatt

Annars så går telefon varm hos mig och jag har pratat med så många intressanta personer under den senaste veckan att jag är uppfylld av tankar och idéer. Väntar däremot på ett samtal och jag är inte bra på att vänta. Inte har det blivit bättre med åren heller, snarare tvärt om. Men det är bara att bita i sura äpplet och vänta.

Lev och må
Britt-Inger

onsdag 5 februari 2014

Interkulturellt soc.arb med ursprungsfolk och etniska minoriteter

Jag har många bollar i luften och mycket som är oklart. Men en sak är klar jag har kommit in på en utbildning som heter,  Interkulturellt soc.arb med ursprungsfolk och etniska minoriteter och är en 7,5 hp. Kursen börjar v. 9 och verkar innefatta 3 obligatoriska träffar. Jag ska ringa om detta idag.

Jag hoppas, hoppas, hoppas att jag ska få den här kursen att gå ihop med resten av allt jag ska göra. Det kommer bli ett evigt pusslande, men jag vill verkligen gå kursen. Jag har redan börjat beställa kurslitteratur och skriva ut det som finns på nätet, det ska bli riktigt roligt att börja plugga igen.

Lev och må
Britt-Inger


tisdag 4 februari 2014

RUNG har fått en hemsida

Jag blir lika glad varje gång som människor förvånar mig med sin godhet.

Jack Rosell har gett RUNG en hemsida. Han tyckte vi behövde en riktig hemsida och inte bara en blogg så han skänkte föreningen en färdig hemsida. Man kan inte annat än bli kär i en sån pojk.


Jack har ett nystartat företag så är det någon som behöver en hemsida kan jag rekommendera er att ta kontakt med Jack. http://www.roselldesign.tk/ 

Lev och må
Britt-Inger