fredag 27 januari 2017

Möte med kulturministernIdag träffade vi Alice Bah Kuhnke i Göteborg. Det blev ett trevligt och avslappnat möte som varade nästan en timma. Kurt och jag inledde med att berätta om RUNG som förening. Hur den startade och att våra medlemmar finns i hela landet. Föreningens högsäte är i Umeå men vi har årsmötet i Borås. 

Under den timma vi samtalade hann vi prata om mer än en sak. Vårt möte med kulturministern handlade egentligen om den debattartikel som Kurt och jag skrev. Artikeln handlade om att vi anser att resandebarnen bör få en ursäkt och ett erkännande från staten för den behandling som de blivit utsatta för av staten. 

En ursäkt skulle betyda att man bekräftar att det som resandebarnen utsattes för har hänt och att det inte var deras eller deras föräldras fel att det hände. De omhändertogs och sattes i särskola på grund av sin etnicitet. Kurt tog exempel från sitt liv och i samband med detta lämnade vi över böckerna Dinglarens väg och De ohördas historia. 

Vi pratade också om den okunskap som finns i samhället, om att resandefolkets och minoriteten romers historia är osynlig i skolböckerna. Men också om att det är viktigt att var och en av grupperna i minoritet måste få ha sin historia och inte blanda ihop i historierna till en enda. 

För lika mycket som vi har en gemensam historia så har vi en som är olik och det är både i likheten och olikheten som identiteten ligger. I föreningen RUNG välkomnar vi de som släktforskat fram sin historia och söker en tillhörighet. Likheten i kulturen är det som många känner igen och identifierar sig med. 

Sen pratade vi om kultur och språket och hur viktigt det är att fånga upp det innan det har försvunnit helt. 

Samtalet med kulturministern flöt på och snart var vi tvungna att avsluta samtalet. Vårt avslut blev att återkoppla till orsaken till att vi träffades. Resandebarnen behöver få en ursäkt av staten.

I skrivande stund med telefonen på Landvetter flygplats på väg mot Stockholm och sedan Skellefteå Britt-Inger
 
Här finns ett av blogginlägg med debattartikeln Kurt och jag åsså en kulturminister

tisdag 24 januari 2017

Kurt och jag åsså en kulturminister

Fredagen den 27 januari ska Kurt och jag träffa Alice Bah Kuhnke.


För ett tag sedan skrev Kurt och jag en artikel som tog in i Fempers och senare i Oberoende om att vi anser att resandebarnen bör få en ursäkt för de övergrepp som staten gjorde mot dem. Kurt skickade artikeln till Alice Bah Kuhnke som ville träffa oss. Efter en del förvecklingar ska det nu bli av den 27 januari i Göteborg.

I tidningen Fempers inleds artikeln med orden "”Rasism och rasbiologi låg till grund för hur resande behandlades i Sverige under 1900-talet. I vart fjärde hushåll bland resandefolket fanns det någon anhörig som tvångssteriliserats. Omhändertagandet av barn bland resande var mycket högre än hos övriga i samhället.” Det skriver Kurt Magnusson och Britt-Inger Hedström Lundqvist från föreningen Rung (resande, ung, ny och gammal) som vill ha en offentlig ursäkt och att nedtystandet upphör."

Och nu ska vi träffa vår kulturminister för att få lyfta frågan om "Resandebarnen bör få en offentlig ursäkt för den behandling som de fick utstå. Dessutom måste man skriva in behandlingen av resandefolket i historieböckerna som mer än en parentes eller generalisering. Det var ett försök till ett folkmord på en etnisk grupp och det bör man inte komma undan med att tiga ihjäl."

Hela artikeln kan du läsa antingen i Fempers eller i Obeorende


Fortsättning följer
Britt-Inger och Kurt


torsdag 19 januari 2017

Kriget är slutEn bok av Morgan Alling om hans uppväxt och tuffa barndom. ”Kriget är slut” är en gripande berättelse om ett maskrosbarn som överlever trots alla dåliga odds. Den handlar om en pojke som tar revansch på alla genom sin humor och en stryka som kommer inifrån och handlar om att ta sig förbi alla motgångar och vända livet till något bättre.
Vid fyra års ålder skildes Morgan från sin alkoholiserade mor och skickades på barnhem. Morgan Allings vändning blev när han kom till ett familjehem där det fanns en kärleksfull pappa som vågade ställa krav. Pappan tillsammans med teatern blev hans räddning och gav hans liv menig.

Morgon är ett av alla de barnhemsbarn som blev omhändertagna under en lång period i Sverige. Han föddes 1968 i Mölndal, Göteborg in i en dysfunktionell miljö med mycket missbruk och kriminalitet. Han berättar om sin resa genom livets första 20 år. Idag har Morgan lyckats vända allt det negativa och blivit vän med sin historia och är en stolt tvåbarnsfar.

Boken är fängslande och det är svårt att inte bli berörd av den.Precis som det är svårt att inte bli berörd av Kurt Magnussons berättelse "Mitt liv på barnhem"

Lev och må
Britt-Inger

onsdag 18 januari 2017

Det bor en "tattare" i mitt hjärta


     Foto Britt-Inger Hedström Lundqvist

Jag läste en dikt inför publik för ett tag sen. Den är egentligen en visa, men då jag inte kunde melodin läste jag den som en dikt. Jag tycker väldigt mycket om denna dikt,

Ordet "tattare" som används i dikten är det gamla ordet för Resandefolket och används aldrig i officiella sammanhang längre. Jag har valt att sätta ordet inom citationstecken för att respektera de misstycker användandet av ordet. 

Dikten är skriven av Ingela Strandberg

Det bor en "tattare" i mitt hjärta, en svartögd ensling, som längtar ut

Om kvällen står han där på sin trappa och räknar snöglim i utförslut.

Det är det enda han kan få gratis, när vinterkojan är trång och kall.

Han längtar våren och vägens slingor.

Han har sin längtan i alla fall.

Han har ett munspel uti sin ficka och spelar visor i dur och moll.

Han odlar nässlor och nyckelpigor och tror på skogsrå och ludna troll.

Hans liv är svartblänk i våta nätter och vilset dagdriv med sökarljus.

Men kniv och slagsmål och mycket brännvin är bara sagor i bondehus.

Han ville fly bortom sol och måne och ligga stilla i lingonris.

Och vänta gryning i någon hage på härligt ansvarslöst luffarvis.

Men i ett samhälle, där man skattas för gods och ära och makt och guld

Så får man sitta där och bli bofast och tjäna pengar för bröd och skuld.

Där bor en "tattare" i mitt hjärta.

Han har ett munspel men ingen kniv.

Han letar snöglim i vinternätter och för ett rätt så anständigt liv.Lev och må
Britt-Inger


söndag 15 januari 2017

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommittédirektiv 2016:73

En stärkt minoritetspolitik - översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Sammanfattning

En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.
Utredaren ska bl.a.
. genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,
. analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,
. föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,
. utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och
. se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.
Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Läs det hela här eller på länken ovan

Lev och må
Britt-Inger

tisdag 10 januari 2017

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)


Länken till enkäten Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Romska Ungdomsförbundet och Föreningen RUNG – Resandefolket. Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan förening för romer eller resande som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till romer och resande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.
Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.

Dina svar på denna enkät är anonyma.
Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.

/Lennart Rohdin, särskild utredare om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Gå in och fyll i enkäten

Lev och må
Britt-Inger